Statoil enig med OMV om kjøpsavtale i New Zealand

17. februar 2016 | Sist endret 12. november 2019 15:50 CET

Statoil har blitt enig med OMV om å kjøpe 30 prosents eierandel i letelisens 57073. Dette bygger videre på Statoils eksisterende posisjon i New Zealand.

Tillatelsen dekker et område på 9.800 kvadratkilometer i East Coast-bassenget, og ligger i havdyp mellom 1.000 og 2.000 meter. OMV fortsetter som operatør med 70 prosent eierandel. Transaksjonen krever myndighetsgodkjenning.

– Dette er et underutforsket område med flere mulige letemodeller, noe som gir en betydelig oppsidemulighet for leting, sier Nicholas Alan Maden, letedirektør i Statoil.

Tillatelsen ligger inntil lisensene 57083, 57085 og 57087 som Chevron og Statoil fikk tildelt sammen i 2014.

Nicholas Alan Maden, letedirektør i Statoil.
Nicholas Alan Maden, letedirektør i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Vi har nå eierandeler i mer enn 46.000 kvadratkilometer med leteareal i New Zealand, og alle disse tillatelsene har stegvise arbeidsprogrammer. Dette er i tråd med letestrategien vår om å sikre tilgang i stor skala, sier Maden.

OMV og Statoil vil arbeide sammen om leteprogrammet for lisens 57073. Dette programmet inkluderer geologiske og geofysiske studier, samt innhenting av nye seismiske data i de kommende årene. Arbeidet vil gi nødvendig informasjon for å kunne avgjøre – i 2021 – om partnerskapet skal ta på seg en brønnforpliktelse i lisensen.

I tillegg til parterskapene med Chevron og OMV i East Coast- og Pegasus-bassengene, operer Statoil to letelisenser i Reinga-bassenget.

Map of Petroleum Exploration Permit 57073
Kart for letelisens 57073