Statoil kjøper seg inn i areal på land i Tyrkia

16. mai 2016 | Sist endret 3. september 2020 17:19 CEST

Statoil har inngått en bindende intensjonsavtale om å kjøpe seg inn i to letelisenser i Thrace-regionen i den europeiske, nordvestlige delen av Tyrkia.

Statoil får 50% eierandel i Banarli-lisensene, mens operatøren Valeura Energy Inc., et kanadisk leteselskap som er notert ved børsen i Toronto, beholder de resterende 50%. Rettighetene til de grunne formasjonene over 2.500 meter beholdes 100% av Valeura.

Arbeidsprogrammet i lisensene består av flere faser, der den første omfatter en forpliktelse til å bore én letebrønn, med planlagt borestart sent 2016 eller tidlig 2017. I letefasen vil potensialet til ukonvensjonell gass i de dypere formasjonene testes. Letelisensene dekker et område på omkring 540 km2 i nærheten av eksisterende infrastruktur i en region der gassutvinning har foregått siden 1920-årene. 

– Statoils inntreden i den nordvestlige delen av Tyrkia er i samsvar med letestrategien vår om diversifisering av porteføljen mot områder med høyt potensial og lave forpliktelser, sier Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den nordlige halvkule.

– Vi ser fram mot å utforske lisensene videre sammen med operatøren Valeura, og vi er optimistiske med hensyn til potensialet. Om testingen er vellykket, er dette en mulighet godt tilpasset Statoils kompetanse innen boring og reservoaroptimalisering, sier Vågnes.

Avtalen er avhengig av godkjenning fra myndighetene som forventes innen utgangen av september 2016.