Fram C øst starter produksjon til Troll C-plattformen

24. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Troll C-plattformen
Utbyggingen gir økt produksjon og aktivitetsnivå på Troll C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Et enkelt, smart konsept og økt boreeffektivitet har redusert kostnadene i en allerede robust utbygging med god lønnsomhet med ca. 200 millioner kroner etter investeringsbeslutning.

Utbyggingen er viktig for å maksimere utvinningen fra Fram-området og gir økt produksjon og aktivitetsnivå på Troll C-plattformen.

Fram C øst er en lang produksjonsbrønn boret fra den eksisterende Fram brønnrammen. Brønnstrømmen produseres til Troll C, som er et viktig knutepunkt i Nordsjøen, hvorfra gassen blir sendt til Kollsnes via Troll A-plattformen, og oljen til Mongstad for videre prosessering.

Opprinnelig investeringsestimat var på ca. 800 millioner kroner, som nå er redusert til ca. 600 millioner, takket være et enkelt, smart brønnkonsept og betydelig økt effektivitet i boreoperasjonene.

– Fram C øst er en liten utbygging, men en viktig brikke for våre planer for å maksimere verdiskapingen i Fram-området, sier Lars Høier, feltdirektør for Troll.

– Det er gledelig å se at vårt målrettede arbeid med å redusere kostnader og få opp lønnsomheten på norsk sokkel gir resultater i denne utbyggingen. Lønnsomheten i Fram C øst har gått fra god til enda bedre, og vi vil se en positiv kontantstrøm allerede i 2016, fortsetter Høier.

Statoil har en lang historie med utvikling av infrastruktur på norsk sokkel, som er en viktig nøkkel til lønnsomhet i mindre utbygginger.

Forrige uke leverte Statoil PUD for Byrding med et annet partnerskap, like nord for Fram, som også produserer brønnstrømmen over Troll C-plattformen.

– Vår sterke posisjon og rolle i flere partnerskap i Troll- / Fram-området gir oss fleksibilitet og mulighet for høy verdiskaping ved å tenke helhetlig på området og maksimere bruken av eksisterende infrastruktur. Dette er god ressursforvaltning som kommer partnere, våre eiere, leverandører og samfunnet til gode, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest.

Totale investeringer er ca. 600 MNOK. Utvinnbare ressurser utgjør 18,2 millioner fat olje og 1,6 milliarder kubikkmeter gass. Lønnsomheten er robust med lav balansepris..

Relaterte sider: