Statoil tildelt 13 lisenser i Mexicogolfen

23. mars 2017
Gulf of Mexico
Mexicogulfen (Foto: Helge Hansen - Statoil)

Statoil justerer kursen for letingen i Mexicogolfen, og ga i dag vinnerbud på 13 lisenser i 2017 Central Lease Sale.

Statoils budgivning på 13 lisenser i det amerikanske innenriksdepartementets lisenssalg 247 i den sentrale delen av Mexicogolfen 22. mars var vellykket. Selskapet ble tildelt nesten alle de utvalgte lisensene, og sikret seg dermed en betydelig andel av sine høyest prioriterte områder.

- Vi er veldig fornøyd med resultatene. De tildelte lisensene støtter opp under Statoils letestrategi om å sikre tilgang til prospektive arealer i stor skala, samtidig som vi utnytter konjunktursvingninger for å få tilgang til disse lisensene til gunstige priser i Mexicogolfen, sier Tore Løseth, Statoils direktør for leting i USA og Mexico. 

Deltakelse i lisenssalget markerer en justering av Statoils leting i Mexicogolfen.

Tore Løseth - vice president for Exploration USA
Tore Løseth
direktør for leting i USA

- Tildelingene i dag er et resultat av at vi har brukt den nødvendige tid på å gjennomgå erfaringer fra vår tidligere letekampanje og systematisk styrket vår regionale undergrunnsforståelse av dette området, sier Løseth. 

- Vi har fortsatt tro på potensialet i Mexicogolfen. Vår deltakelse i lisenssalget er en del av vår målrettede, stegvise satsing på å teste våre letemodeller i området, sier han. 

Statoils vinnerbud er gjenstand for gjennomgang og endelig godkjenning fra amerikanske myndigheter.  

Etter at selskapet returnerte til amerikansk del av Mexicogolfen i 2004, har Statoil bygd opp en betydelig posisjon offshore med eierinteresser i seks produserende felt, to utbyggingsprosjekter og ett prosjekt i definisjonsfasen. 

Gjennomsnittsproduksjonen fra Statoils portefølje på amerikansk sokkel var på ~60.000 far per dag i 2016, og forventes å nesten fordobles innen 2020. Dette gjør Statoil til en av de fem største produsentene fra dypvannsområder i Mexicogolfen. 

Oversikt over tildelte lisenser:

Område

Blokk

% Andel

Bonus (USD)

WR

11

100.00%

$631,976

WR

55

100.00%

$21,237,976

WR

145

100.00%

$3,618,976

WR

189

100.00%

$11,124,976

WR

316

100.00%

$582,976

WR

443

100.00%

$955,976

WR

487

100.00%

$591,976

WR

617

100.00%

$613,976

WR

661

100.00%

$669,976

GB

919

100.00%

$968,976

KC

612

100.00%

$1,661,976

KC

656

100.00%

$608,976

KC

657

100.00%

$1,231,976