All bruk av helikopter H225 innstilles

2. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET

Luftfartstilsynet har basert på Havarikommisjonens siste rapport besluttet å stoppe all bruk av H225. Fra før er denne helikoptertypen tatt ut av ordinær tilbringertjeneste etter den tragiske ulykken ved Turøy 29.april.

Flyforbudet gjelder fra 1.juni og innebærer at all bruk av denne helikoptertypen til søk, redning og medisinske oppdrag (SAR) innstilles.

Som ansvarlig for områdeberedskapen i disse områdene har Statoil en plikt til å sikre beredskap i henhold til gjeldende regelverk.

Statoil har brukt H225 i vår SAR-beredskap fra Oseberg Feltsenter, Statfjord B og på Sola.

I disse områdene mobiliserer Statoil nødvendige ressurser for å ivareta beredskapen.

I tillegg til ett Sikorsky S92 på Sola og ett på Flesland som nå er operative for å ivareta medisinsk evakuering har vi mobilisert to ekstra beredskapsfartøyer (skip) som nå er på vei til feltene.