Statoil overleverer Polarled-rørledningen til Gassco

4. mai 2017 | Sist endret 5. mai 2017 06:48 CEST

1. mai overleverte Statoil operatørskapet for Polarled-rørledningen til Gassco. Den 482 kilometer lange rørledningen mellom Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet og Nyhamna i Møre og Romsdal er levert 4,5 milliarder kroner under budsjett.

Polarled signing ceremony
Frode Leversund (left), CEO Gassco, Grete Birgitte Haaland, Statoil’s senior vice president for asset management and Håkon Ivarjord, PD Polarled.

Polarled er den første rørledningen som krysser Polarsirkelen til havs på norsk sokkel og åpner en helt ny motorvei for norsk gass til markedene i England og Europa. Transportkapasiteten for gass er ca. 70 millioner kubikkmeter pr. dag.

Rørleggingen startet ved Nyhamna i mars 2015 og i september samme år ble siste rørlengde installert ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Opprinnelig investeringsbudsjett for rørledningsprosjektet var ca. 11 milliarder kroner. Når rørledningen nå overleveres til Gassco er investeringene redusert til 6,5 milliarder, en kostnadsreduksjon på 40 prosent.  

– Dette er mulig på grunn av god planlegging, god markedskunnskap og god gjennomføring med synergi mellom flere rørledningsprosjekter. Basert på dette har vi også kunnet treffe markedet med hensyn til kapasitet og pris, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Ved å forbinde Aasta Hansteen til Nyhamna med Polarled-rørledningen, kan også gass fra denne provinsen nå markedene i Storbritannia og på kontinentet. Fra Nyhamna går rørledningen Langeled til England via knutepunktet Sleipner, som også er tilknyttet transportsystemet som eksporterer norsk gass til kontinentet.

– Polarled åpner for eksport av gass til Europa fra et helt nytt område og styrker norsk sokkels posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør. Med infrastruktur på plass, vil det også være mer attraktivt å lete og utvikle felter i nærområdet, sier Grete B Haaland, direktør for Asset Management i Statoil.

Rørledningen har seks tilknytningspunkter for nye funn og Dvalin blir første felt utover Aasta Hansteen som benytter Polarled. Nå overleverer Statoil operatørskapet for Polarled-rørledningen til Gassco sammen med operatørskapet for Polarled Utviklingsprosjekt.

Polarled-prosjektet omfatter også oppgradering av Nyhamna, som blir ferdigstilt i løpet av året. Denne delen av prosjektet har Shell, som opererer Nyhamna, hatt ansvar for.  

Partnere i Polarled Utviklingsprosjekt %

Statoil Petroleum AS

37,0760

Wintershall Norge AS

13,2550

Petoro AS

11,9460

OMV (Norge) AS

9,0730

Norske Shell

9,0190

Total E&P Norge AS

5,1100

DEA Norge AS

4,7910

ConocoPhillips AS

4,4520

CapeOmega AS

2,8820

Edison International S.p.A. Norway Branch

2,3960

 

Relaterte sider