Informasjon angående utbytte for andre kvartal 2018

26. juli 2018 06:55 CEST

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Statoil (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for andre kvartal 2018.

  • Utbyttebeløp: 0,23
  • Annonsert valuta: USD
  • Siste dag inklusive: 19. november 2018 på New York Stock Exchange (NYSE), 20. november 2018 på Oslo Børs
  • Ex-dato: 20. november 2018 på NYSE, 21. november 2018 på Oslo Børs
  • Record date (eierregisterdato): 21. november 2018 på NYSE, 22. november 2018 på Oslo Børs
  • Betalingsdato: på, eller omkring 30. november 2018 på OSE og på, eller omkring 3. desember på NYSE
  • Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 28. november 2018.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12