Informasjon angående utbytte for første kvartal 2017

4. mai 2017

Nøkkelinformasjon vedrørende utbytte fra Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) for første kvartal 2017.

Utbyttebeløp:  0,2201

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 7. august for New York Stock Exchange, 8. august 2017 for Oslo Børs

Ex-dato:  8. august for New York Stock Exchange, 9.august 2017 for Oslo Børs

Record date (eierregisterdato):  10. august 2017

Betalingsdato: på eller omkring 22. september for Oslo Børs,  på eller omkring 25. september 2017 for  New York Stock Exchange.

Vedtaksdato: 3. mai 2017

 

Øvrig informasjon:

Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 15. august 2017.

Forutsatt godkjenning av videreføring av utbytteaksjeprogrammet til og med tredje kvartal 2017 på

generalforsamlingen 11.mai 2017, vil aksjonærer få muligheten til å motta utbyttet for første kvartal i nyutstedte aksjer i Statoil til 5% rabatt. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for første kvartal 2016 vil bli publisert senere.

 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12