Informasjon angående utbytteemisjon for første kvartal 2016

27. juli 2016 06:59 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

Nøkkelinformasjon ved utbytteemisjon (utbytteaksjeprogram) for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) i forbindelse med utbetaling av utbytte for første kvartal 2016.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 27. juli 2016.

Siste dag inklusive: 9. august 2016

Ex-dato: 10. august 2016

Record Date: 11. august 2016

Vedtaksdato: 26. juli 2016

Maksimum antall nye aksjer: 160.000.000

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn NOK 50 eller høyere enn NOK 500 per aksje. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn USD 5 eller høyere enn USD 50 per ADR.

Skal rettene noteres: Nei

Øvrig informasjon:

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 29. august 2016. Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.