Informasjon angående utbytteemisjon for tredje kvartal 2016

7. februar 2017

Nøkkelinformasjon ved utbytteemisjon (utbytteaksjeprogram) for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) i forbindelse med utbetaling av utbytte for tredje kvartal 2016.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 7. februar 2017.

Siste dag inklusive: 17. februar for New York Stock Exchange, 21. februar 2017 for Oslo Børs

Ex-dato: 21. februar for New York Stock Exchange, 22. februar 2017 for Oslo Børs

 Registerdato (Record Date): 23. februar 2017

Vedtaksdato: 6. februar 2017

Maksimum antall nye aksjer: 160.000.000

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden.

Skal rettene noteres: Nei

Øvrig informasjon:

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 13. mars 2017. Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager for ordinære aksjonærer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.