Informasjon angående utbytte og utbytteemisjon for tredje kvartal 2017

26. oktober 2017 06:50 CEST

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) for tredje kvartal 2017.

1. Utbytte

Utbyttebeløp: 0,2201

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 7. februar 2018

Ex-dato: 8. februar 2018

Record date (eierregisterdato): 9. februar 2018

Betalingsdato: på, eller omkring 23. mars 2018

Vedtaksdato: 25. oktober 2017

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 15. februar 2018

2. Utbytteemisjon

Men henvisning til utbytteaksjeprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen 11. mai 2017, vil aksjonærer få muligheten til å motta utbyttet i nyutstedte aksjer i Statoil til en rabatt. For utbytteemisjonen for tredje kvartal 2017 har styret satt denne rabatten til 5%.

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden.

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 26. februar 2018.

Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager for ordinære aksjonærer.

Skal rettene noteres: Nei

Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2017 vil bli publisert senere.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.