Informasjon angående utbytte og utbytteemisjon for andre kvartal 2017

27. juli 2017 06:53 CEST | Sist endret 27. juli 2017 07:41 CEST

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) for andre kvartal 2017.

1. Utbytte

Utbyttebeløp:  0,2201
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive rettigheter: 31. oktober 2017
Ex-dato: 1. November 2017
Record date (eierregisterdato): 2. november 2017
Betalingsdato: på, eller omkring 15. desember for Oslo Børs,
og på, eller omkring 18. desember 2017 for New York Stock Exchange
Vedtaksdato: 26. juli 2017

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 9. november 2017.

2. Utbytteemisjon

Men henvisning til utbytteaksjeprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen 11. mai 2017, vil aksjonærer få muligheten til å motta utbyttet i nyutstedte aksjer i Statoil til en rabatt. For utbytteemisjonen for andre kvartal 2017 har styret satt denne rabatten til 5%.

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på  5 %. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden.

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 20. november 2017.
Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager for ordinære aksjonærer.

Skal rettene noteres: Nei

Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for andre kvartal 2017 vil bli publisert senere.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.