Informasjon angående utbytte for fjerde kvartal 2015

14. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) for fjerde kvartal 2015, rapportert 4. februar 2016.

Utbyttebeløp: 0,2201
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive: 11. mai 2016
Ex-dato: 12. mai 2016
Record date (eierregisterdato): 13. mai 2016
Betalingsdato: på, eller nær, 27. juni 2016
Vedtaksdato: 11. mai 2016

Øvrig informasjon:

Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 23. mai 2016.

Styret har også foreslått til Generalforsamlingen å introdusere et toårig aksjeutbytteprogram («scrip»). Dette programmet vil gi aksjonærer opsjon til å motta kvartalsmessige utbytter i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.