Informasjon angående utbytteemisjon for andre kvartal 2016

27. oktober 2016 07:02 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET

Nøkkelinformasjon ved utbytteemisjon (utbytteaksjeprogram) for Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) i forbindelse med utbetaling av utbytte for andre kvartal 2016.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 27. oktober 2016.

Siste dag inklusive: 31. oktober 2016 for New York Stock Exchange, 1. november 2016 for Oslo Børs

Ex-dato: 1. november for New York Stock Exchange, 2. november 2016 for Oslo Børs

Record Date: 3. november 2016

Vedtaksdato: 26. oktober 2016

Maksimum antall nye aksjer: 160.000.000

Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på  5 %. For rettighetshavere under ADR-programmet i USA skal tegningskursen tilsvare tegningskursen for aksjeeiere på Oslo Børs omregnet til USD basert på gjennomsnittet av Norges Banks USD valutakurs de siste to dagene i tegningsperioden.

Skal rettene noteres: Nei

Øvrig informasjon:

Tegningsperioden skal starte på eller omkring 21. november 2016. Tegningsperioden skal være minst 10 virkedager for ordinære aksjonærer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.