Statoils gransking av helikopterulykken

18. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Mandatet for Statoils gransking av helikopterulykken 29. april er klart. Formålet med granskingen er å identifisere tiltak for å forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet på norsk sokkel.

Statens havarikommisjon for transport (Havarikommisjonen) er ansvarlig for å kartlegge hendelsesforløp og årsak til selve ulykken.

– Havarikommisjonen skal arbeide med å finne svar på hvordan denne ulykken kunne skje. For oss er det avgjørende at alle de som drar på jobb offshore har tillit til at vi gjør det vi kan for å ivareta sikkerheten. Vi gjennomfører derfor en egen gransking for å identifisere tiltak som kan forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoils gransking vil vurdere forhold som lar seg evaluere uavhengig av at Havarikommisjonens undersøkelsesrapport er ferdigstilt.

Granskningsteamets leveranser

Statoils granskingsteam skal foreta en gjennomgang av følgende forhold av betydning for sikkerheten knyttet til Statoils helikopteroperasjoner på norsk sokkel:

  • Statoils beredskapsmessige håndtering av ulykken, inkludert samhandling med myndigheter og samarbeidspartnere.
  • Statoils organisering og aktiviteter knyttet til helikoptertjenester, herunder roller og ansvar mellom Statoil, helikopteroperatører og andre aktører som er involvert i drift og vedlikehold av helikopteroperasjoner for Statoil på norsk sokkel.
  • Hvordan helikopterhendelser følges opp av Statoil og selskapets leverandører. 

Basert på sin gjennomgang skal granskingsteamet gi sine observasjoner, og anbefale tiltak for ytterligere å styrke Statoils arbeid med helikoptersikkerhet og ulykkesberedskap.

Granskingsrapporten skal være ferdigstilt innen 30. september 2016 og vil bli offentliggjort etter dette.

Uavhengige granskinger

Når Havarikommisjonen undersøkelsesrapport foreligger, vil Statoil vurdere nærmere hvordan denne hensiktsmessig kan følges opp. Denne vurderingen ligger ikke inn under Statoil-granskingens mandat. Statoil vil bidra til Havarikommisjonens undersøkelse i den utstrekning de ber om dette.

CHC gjennomfører en egen gransking der Statoil deltar med en observatør. Politiet etterforsker også hendelsen.

Oppdragsgiver for Statoils gransking er konsernsjef (CEO), Eldar Sætre. Oppdragsgivers representant er konserndirektør for sikker og effektiv drift Anders Opedal (EVP COO).

Jane Saure, leder, Konserngranskning

Geir S. Østby, Konserngranskning

Tor Ulleberg, sakkyndig

Anne Therese Hestenes, sakkyndig

Olav Hustad, Juridisk avdeling

Knut Rostad, kommunikasjon

Terje Herland, representant fra vernetjenesten

Per Martin Labråthen, representant fra vernetjenesten

Solveig Krey, sjef for planavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter, eksternt medlem

Nedlastinger