Lekkasjen på Mongstad er stanset og situasjonen er avklart

24. oktober 2017 09:43 CEST | Sist endret 24. oktober 2017 09:45 CEST

Situasjonen kom raskt under kontroll da det tirsdag morgen ble oppdaget lekkasje av nafta ved vårt anlegg på Mongstad.  Alle 108 personer som var inne på anlegget er gjort rede for og det er ikke meldt om noen skader.

Beredskapssentralen i Statoil ble varslet om hendelsen kl. 07.14 tirsdag morgen.  Det ble slått alarm og deler av anlegget ble stengt ned. Beredskapsmyndigheter ble varslet og beredskapsorganisasjonen i Statoil ble etablert.

Kl. 09.02 tirsdag morgen ble det meldt fra om at lekkasjen på anlegget var stanset og «faren over»-signalet ble kjørt.

Årsaken til hendelsen vil bli undersøkt.