Njord A tauet inn til Kværner Stord

26. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Njord A tauet til Kværner Stord
Njord A-plattformen på slep bak slepefartøyet KL Sandefjord. (Foto: Thomas Sola/Statoil)

Njord A ankom Kværner Stord torsdag 25. august. Nå skal plattformen forsterkes og pusses opp slik at den kan produsere forbi 2030.

Olje- og gassproduksjonen på Njord skulle faktisk vært over for lenge siden. Da feltet ble bygget ut var planen å produsere til 2013.  

Snorre Grande
Snorre Grande, prosjektdirektør for Njord Future

– Vi har klart å ta ut mer av reservene enn først antatt på feltet, og etter nye funn og utviklingen av Snilehorn kan driften fortsette i minst ti år til. Dette er et stort og viktig prosjekt og Statoil jobber tett med partnere og leverandører for at vi skal lykkes, sier Snorre Grande, prosjektdirektør for Njord Future.

I det forretningsmessige grunnlaget for å ruste opp Njord A ligger fortsatt produksjon fra Njord og Hyme til grunn. Der er det identifisert 177 millioner fat oljeekvivalenter som ennå ikke er produsert.

I Snilehorn, funnet som nå er planlagt knyttet opp til Njord, er det ytterligere 66 millioner fat. Til sammen gir dette mer utvinnbare ressurser enn i Gina Krog-feltet, som nå er under bygging på norsk sokkel.

For at disse ressursene skal kunne hentes opp på Njord A, må først og fremst skroget forsterkes. I tillegg skal det gjennomføres et omfattende oppussingsarbeid om bord på plattformen.

Et nytt kapittel i historien om Njord

Njord har vært 6821 dager i produksjon og 54 brønner er boret, inkludert letebrønner. 167 millioner fat olje og 41 milliarder standard kubikkmeter gass er produsert siden starten for snart 20 år siden.

Vi står ved en viktig milepæl i Njords historie når Njord A-plattformen nå kommer «hjem» til Kværner Stord hvor den ble bygget i 1997, på daværende Aker Stord. Kværner Stord ble i april i år tildelt rammekontrakt for oppgraderingen av plattformen og forprosjekteringen vil vare ut året.

Rammekontrakten inneholder også opsjon for å utføre oppgraderingsarbeidet på plattformen. 

Njord A
Fra venstre: Harald Julian Mevåg, Medic, Knut Alvheim, prosjektleder marine operasjoner, Jan Arendal, plattformsjef, Johan Anthoniussen, teknisk leder slep, Trond Olav Groven, riggposisjonering, Kjetil Bragstad, riggflytt. (Foto: Johan Anthoniussen/Statoil)

– Vi har jobbet med klargjøring av plattformen på feltet siden mars. De marine operasjonene har blitt gjennomført på en sikker og god måte, samt godt innenfor planlagt gjennomføringstid. Det har vært flott å være med på Njord A-plattformens reise inn til Klosterfjorden hvor Kværner nå overtar stafettpinnen, sier Knut Lorang Alvheim, prosjektleder for marine operasjoner om bord på Njord A.

Prosjektet Njord Future vil også legge til rette for ytterligere innfasing av tredje part felt og en ny og forsterket Njord-plattform kan i framtiden også bli et feltsenter for nye funn i området.

Njord Bravo

Produksjonen på Njord og Hyme ble stengt ned i juni og forberedelser til inntauingen av Njord A har pågått gjennom sommeren, blant annet med sikring av brønner og anlegg før selve frakoblingen.

Lagerskipet Njord Bravo kom til Umoe Sterkoder i juli. Det foregår nå et omfattende arbeid for å skaffe en så grundig oversikt som mulig over skipets tilstand. Beslutningen om det er mulig å forlenge levetiden til lagerskipet eller om det er nødvendig å bygge nytt, skal etter planen tas i løpet av året.

Media kontakt: Morten Eek, meek@statoil.com, +47 416 89 515

  • Funnet i 1986, startet produksjon i 1997
  • Ligger i Norskehavet, 130 kilometer nordvest for Kristiansund og 30 kilometer vest for Draugenfeltet.
  • Vanndybde 330 meter.
  • Produserer olje og gass
  • Forventet utvinning er nå 333 millioner fat oljeekvivalenter, en betydelig økning fra 200 millioner fat oljeekvivalenter antatt i PUD
  • Bygget ut med flytende stålplattform (Njord A) og lagringsskip (Njord Bravo)

Partnerne i Njord: Engie E&P Norge 40%, Dea E&P Norge 30%, Statoil (operatør) 20%, Faroe Petroleum Norge 7,5% og VNG Norge 2,5%

Foto

Klikk på bildene for å se større versjoner - eller bruk knappene for nedlasting

Njord A
Photo: Johan Anthoniussen/Statoil
Njord A
Photo: Johan Anthoniussen/ Statoil
Njord A
Photo: Johan Anthoniussen/Statoil
Njord A
Photo: Johan Anthoniussen/ Statoil
Njord A
Photo: Thomas Sola/Statoil
Njord A tauet til Kværner Stord
Photo: Thomas Sola/Statoil
Njord A
Photo: Thomas Sola/Statoil
Njord A
Photo: Thomas Sola/Statoil