Statoil vil ikke etablere business-senter i Europa

11. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET
Office buildings

Statoil har besluttet å stanse utredningen av et mulig business-senter i Europa. Avgjørelsen ble presentert i et møte med tillitsvalgte fredag 11. mars.

I møtet var det enighet om behovet for ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner, og at tillitsvalgte og ledelsen skal arbeide videre for å identifisere andre tiltak for å oppnå dette.

– Hele vår industri er for tiden i en meget krevende situasjon. Derfor er det nødvendig med vesentlige og varige kostnadsreduksjoner. Vi er enige om å intensivere arbeidet med å identifisere andre tiltak som gir grunnlag for ytterligere effektivisering og kostnads-reduksjoner, sier Hans Jakob Hegge, konserndirektør for Økonomi og Finans i Statoil.

Hans Jakob Hegge
Hans Jakob Hegge, konserndirektør, Økonomi og Finans.

I november 2015 startet selskapet utredningen av grunnlaget for et business-senter utenfor Norge for å spare kostnader. Utredningen var et ledd i arbeidet med å øke Statoils langsiktige konkurransedyktighet, i en situasjon der vedvarende lave råvarepriser gir behov for varige kostnadsreduksjoner. Det var utvalgte tjenester innenfor områdene fellestjenester og anskaffelser som var aktuelle for senteret. Bemanningsnivået som ble vurdert var 180 stillinger, hvorav halvparten ville vært interne stillinger. 

– Utredningen har vært grundig, og etter en helhetsvurdering velger vi ikke å gå videre med dette arbeidet. Det betyr at vi må identifisere andre tiltak for å redusere kostnadsnivået.  Ledelsen og de tillitsvalgte har en felles målsetting om å styrke selskapets konkurransekraft og verdiskaping, sier Hegge.