Statoil åpner julegaven tidlig i år

30. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Illustrasjon av Gullfaks Rimfaksdalen

Gullfaks Rimfaksdalen (GRD) skulle etter planen ha oppstart på julaften i år, men prosjektet har jobbet raskere, og nå produserer feltet. Billigere enn planlagt har det også blitt.

Prosjektet er levert mer enn én milliard kroner under PUD-estimat, kostnadene er redusert fra 4,8 til ca 3,7 milliarder kroner.

– Det er gledelig at prosjektet starter opp fire måneder før plan. Dette er uttrykk for et prosjekt som har vært drevet godt og effektivt, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Torger Rød
Torger Rød

– Vi har over tid jobbet målrettet med å få ned kostnadene og øke lønnsomheten i våre prosjekter for å ivareta langsiktig aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel. Gjennom et smart konsept som bruker standardløsninger og utnytter eksisterende infrastruktur, er Gullfaks Rimfaksdalen et godt eksempel på at vi er på rett vei for å lykkes i dette arbeidet, fortsetter Rød.

De utvinnbare reservene er ca. 80 millioner fat oljeekvivalenter, for det meste gass. Partnere er Statoil (operatør) (51 prosent), Petoro (30) og OMV (19).

– Volumene fra Gullfaks Rimfaksdalen bidrar til vår ambisjon om å opprettholde produksjonen og et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel utover 2030. Vi har en velutviklet infrastruktur og vil fortsette å realisere muligheter i Nordsjøen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon for norsk sokkel.

Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund

– Utbyggingen betyr mer produksjon, økt verdiskapning og høyere aktivitetsnivå på Gullfaks og i hele verdikjeden som er knyttet til feltet , fortsetter Nylund.

Gullfaks Rimfaksdalen er bygget ut med en standard havbunnsramme med to enkle gassproduksjonsbrønner, med mulighet for tilknytning av ytterligere to brønner. Brønnstrømmen er koblet opp mot eksisterende rør til Gullfaks A-plattformen.

Gass og kondensat blir transportert i eksisterende rørledning for behandling på gassprosesserings-anlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra eksporteres gassen til markeder på kontinentet.

Gullfaks Rimfaksdalen er ett av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter, hvor målet er å realisere ressurser raskt og billig, blant annet gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig.

  • Lokasjon: I Nordsjøen om lag 5-15 kilometer sørvest for Gullfaks A-plattformen
  • Volumer: omlag 80 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) (gass og kondensat)
  • Dybde: om lag 135 meters vanndyp, 3200 meter under havbunnen
  • Gullfaks-feltet driftes fra Statoils kontor på Sandsli i Bergen

Nedlastinger

Relaterte sider