Statoil fortsetter å optimalisere sin landbaserte portefølje i USA

1. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Marcellus-anlegg
Statoil beholder sine egen-opererte eiendeler i Marcellus-området. (Begge foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil har inngått avtale om salg av eiendeler som ligger utenfor selskapets kjerneområde i USA, det tredje i sørlig del av Marcellus de siste to årene.

I den siste transaksjonen selger Statoil noen av sine partner-opererte eierandeler i delstaten West Virginia til Antero Resources Corporation (“Antero”) mot et kontantvederlag på om lag 96 millioner USD.

Dette kommer etter at Antero 9. juni 2016 kunngjorde kjøp av Southwestern Energy Companys (”Southwestern”) andel i samme område. Statoil og Antero er blitt enige om en pris tilsvarende den som ble avtalt mellom Southwestern og Antero. 

Området, der Southwestern er operatør, ligger hovedsakelig i Wetzel, Tyler og Doddridge Counties.  Statoils nettoareal som inngår i denne transaksjonen er omkring 11 500 acres, og selskapets gjennomsnittlige eierandel er 19%.

Som de to tidligere transaksjonene øker salget Statoils finansielle fleksibilitet og gjør at kapital kan konsentreres til kjernevirksomhet for å maksimere verdiskapningen. De to tidligere transaksjonene var:

  • I desember 2014 inngikk Statoil avtale om å redusere sin eierandel i den partneropererte sørlige delen av Marcellus-området fra 29 % til 23 % i en transaksjon til en verdi av 394 millioner USD med Southwestern Energy.
     
  • I mai 2016 solgte Statoil sine egen-opererte eiendeler i delstaten West Virginia til EQT Corporation mot et kontantvederlag på 407 millioner USD.

– Den amerikanske virksomheten er et av satsingsområdene i Statoils internasjonale strategi. Vi vil fortsette å aktivt styre porteføljen, optimalisere feltutbygginger, og trappe opp effektiviseringstiltak og kostnadsreduserende tiltak, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for Development and Production USA.

I Marcellus beholder Statoil sine egen-opererte eiendeler i delstaten Ohio og sin partner-opererte posisjon på omkring 350 000 acres.

Transaksjonen forventes å bli fullført innen tredje kvartal 2016, forutsatt at visse vilkår blir oppfylt.

Torgrim Reitan
Torgrim Reitan, konserndirektør for Development and Production USA.