Leverer PUD for Byrding (tidligere Astero)

19. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Troll C-plattformen
Utbyggingen fører til økt aktivitet på Troll C-plattformen. (Foto: Øyvind Hagen)

Statoil og partnerne har i dag levert Plan for utbygging og drift av olje- og gassfunnet Byrding i Nordsjøen til myndighetene. Antatte investeringer er på nær 1 milliard kroner og antatt utvinnbare volumer er drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter.

Torger Rød
Torger Rød

– Dette er nok et eksempel på hvordan vi drar nytte av eksisterende infrastruktur for å realisere nye funn, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C.

Videre går olje og gass i eksisterende rørledninger videre til henholdsvis Mongstad og Kollsnes.

I forarbeidet med prosjektet er investeringsanslagene redusert fra om lag 3,5 milliarder kroner til dagens estimat på nær 1 milliard kroner.

– Byrding viser at forbedringsarbeidet i Statoil, og i dette tilfellet spesielt innen boring og brønn, gir resultater slik at nye utbygginger kan realiseres, sier Rød.

Gunnar Nakken
Gunnar Nakken

Grenbrønnen som skal bores er om lag sju kilometer lang, der de første kilometerne er felles for de to grenene av brønnen.

– I tillegg til at vi bruker ledig brønnslisse i en eksisterende bunnramme, reduserer dette kostnadene i prosjektet betraktelig. Prosjektet er lønnsomt også med dagens oljepris, sier Rød.

Planlagt produksjonsstart er i 3. kvartal 2017. Dermed vil prosjektet gi inntekter samme år som de største investeringene gjøres.

– Byrding bidrar med nye lønnsomme volumer fra Troll / Fram-området og vil bety økt aktivitet og produksjon på Troll C plattformen, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for drift vest i Statoil.

Byrding vil etter planen produsere i 8-10 år. 

  • Partnere: Statoil Petroleum AS (operatør) (45 prosent), Wintershall Norge AS (25), Idemitsu Petroleum Norge AS (15) og Engie E&P Norge (15)
  • Funnår: 2005
  • Lokasjon: nord for Fram-feltet i Nordsjøen
  • Vanndyp: 360 meter
  • Byrding vil produsere på topp i 2017/2018 og forventet daglig produksjon vil da være nær 8.000 fat oljeekvivalenter per dag
Illustrasjon av Byrding-feltet

Nedlastinger

Relevante sider