Statoil utfaser kraftvarmeverket på Mongstad

15. februar 2017
Mongstad kraftvarmeverk
Kraftvarmeverket på Mongstad.

Kraftvarmeverket på Mongstad er besluttet utfaset etter flere år med ulønnsom drift. Øvrig virksomhet på anlegget vil fortsette som før.

– Bakgrunnen for beslutning er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt. Det har ført til at vi har tapt mye på driften og grep for å justere aktiviteten var unngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil. 

Portrett - Grete Haaland
Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.

I 2010 ble anlegget etablert for å bedre energieffektiviteten på Mongstad og for å sikre elektrisitetsforsyning til industrien, til sokkelen og andre forbrukere i regionen. Deler av den gassen som brukes til kraftvarmeverket leveres gjennom en egen avtale med Troll-lisensen. Statoil Refining Norway AS (Mongstad-raffineriet) og partnerne i Troll-lisensen, er enig om at eksisterende gassavtale sies opp med virkning 31.12.2018.

Kraftvarmeverket vil drives som i dag frem til gassforsyningen i eksisterende avtale avsluttes og ordinær drift av kraftverket opphører.

– Kraftvarmeverket vil gå som normalt frem til oppsigelse. I denne toårsperioden vil det bli jobbet med alternative varmekilder og løsninger for en sikker og stabil drift av raffineriet, sier Haaland.

Statoil vil tilpasse raffineriet til de endrede driftsbetingelsene. En konsekvens av stans av anlegget er reduserte CO2-utslipp på Mongstad i størrelsesorden 250-300.000 tonn pr. år. 

Relatert side

Nedlastinger