Primærinnsidere deltar i Statoils utbytteaksjeprogram

23. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Det vises til Statoils (OSE:STL, NYSE: STO) toårige utbytteaksjeprogram vedtatt av generalforsamlingen 11. mai 2016.

Gjennom utbytteaksjeprogrammet tilbys aksjeeierne å velge mellom å motta hele eller deler av det kvartalsvise utbyttet i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil.

Følgende oversikt viser primærinnsidere, inkludert deres nærstående, som har bundet seg juridisk til å tegne aksjer for hele sitt netto utbyttebeløp i alle av Statoils kommende utbytteutdelinger under utbytteaksjeprogrammet, med oppstart fra fjerde kvartal 2015 og utløp etter tredje kvartal 2017. Antall aksjer som hver av primærinnsiderne vil bli tildelt ved utløpet av tegningsperioden for hver av utbytteemisjonene vil være avhengig av deres tilgjengelige utbyttebeløp og tegningskursen. Slik tildeling, og total aksjebeholdning etter hver tildeling, vil bli kommunisert i forbindelse med gjennomføringen av hver av utbyttemisjonene.

 • Wenche Agerup, styremedlem;
 • Lars Christian Bacher, konserndirektør;
 • Lill Heidi Bakkerud, styremedlem, og hennes nærstående Kjell Vidar Kløvsgård;
 • Timothy Dodson, konserndirektør;
 • Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør, og hans nærstående Bente Lier;
 • Hilde Grønland, direksjonssekretær;
 • Hans Jakob Hegge, konserndirektør, og hans nærstående Mette Hegge;
 • Magne Andre Hovden, leder for Corporate HR;
 • Hans Henrik Klouman, juridisk direktør, herunder aksjer eid av hans selskap Virkelyst AS;
 • John Knight, konserndirektør;
 • Ørjan Kvelvane, direktør konsernregnskap;
 • Stig Lægreid, styremedlem,
 • Philippe Mathieu, finansdirektør;
 • Arne Sigve Nylund, konserndirektør;
 • Anders Opedal, konserndirektør;
 • Torgrim Reitan, konserndirektør;
 • Irene Rummelhoff, konserndirektør;
 • Svein Skeie, økonomidirektør, og hans nærstående Margrethe Snapa;
 • Jakob Stausholm, styremedlem;
 • Eldar Sætre, konsernsjef;
 • Jens Økland, konserndirektør;
 • Margareth Øvrum, konserndirektør, og hennes nærstående Inge Eivind Sørvik; og
 • Øystein Løseth, styreleder.

I tillegg har Ingrid Elisabeth Di Valerio, styremedlem, bundet seg juridisk til å tegne aksjer for hele sitt netto utbyttebeløp i det første året av Statoils utbytteaksjeprogrammet, med oppstart fra fjerde kvartal 2015 og utløp etter tredje kvartal 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12