Innstilling fra Statoils valgkomité

15. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

 

Valgkomiteen i Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Jeroen van der Veer til nytt medlem av Statoils styre.

Jeroen van der Veer var konsernsjef i det internasjonale olje- og gasselskapet Royal Dutch Shell Plc (Shell) i perioden 2004 til 2009, da han gikk av med pensjon. Van der Veer fortsatte deretter som medlem av styret i Shell frem til 2013. Han begynte i Shell i 1971, og har erfaring innenfor alle deler av selskapets virksomhet.

Van der Veer er blant annet styreleder i ING Bank NV og Royal Philips Electronics og styremedlem i Boskalis Westminster Groep NV, og har betydelig kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Van der Veer er nederlandsk statsborger.

Styret i Statoil ASA består av 10 styremedlemmer, hvorav syv medlemmer er valgt av aksjonærene og tre medlemmer er valgt av de ansatte. I henhold til § 4 i selskapets vedtekter skal styret ha 9 - 11 medlemmer, og det er dermed anledning til å velge inn et nytt styremedlem for å tilføre styret ytterligere kompetanse.

Valget til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling torsdag 17. mars 2016. Det foreslås at valget får virkning fra 18. mars 2016 og fram til det ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i 2017.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen,
    +47 918 01 791.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12