Tilbakekjøp av obligasjon med kupong 1,950% og forfall i 2018 samt tilbakekjøp av obligasjon med kupong 5,25% og forfall i 2019 for Statoil ASA

13. november 2017 17:08 CET | Sist endret 15. november 2017 07:57 CET

Statoil har besluttet å innløse utestående obligasjonslån med kupong 1,950% og hovedstol USD 750 millioner som har forfall 8. november 2018 (CUSIP: 85771PAR3; ISIN: US85771PAR38), samt å innløse utestående obligasjonslån med kupong 5,25% og hovedstol USD 1.500 millioner som har forfall 15. april 2019 (CUSIP: 85771SAA4; ISIN: US85771SAA42), i samsvar med tilbakekjøpsklausuler i låneavtale fra 15. april 2009 samt tillegg til låneavtale datert 26. mai 2010.

Tilbakekjøpsdato vil være 14. desember 2017 og tilbakekjøpspriser vil bli fastsatt på den tredje forretningsdag forut for tilbakekjøpsdato av obligasjonene.