Statoil fullfører solar-transaksjon

24. oktober 2017 13:50 CEST

Statoil og Scatec Solar har fullført den tidligere annonserte transaksjonen, hvor Statoil kjøper 40 prosent i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar.

I tillegg til kjøpet av 40 prosent fra Scatec Solar har Statoil også kjøpt 3,75 prosent fra Apodipar, slik at Statoils andel i solprosjektet utgjør 43,75 prosent.

Etter gjennomføringen av transaksjonen har Scatec Solar og Statoil hver en andel på 43,75 prosent i Apodi-prosjektet, mens ApodiPar eier den resterende andelen på 12,5 prosent. Totalt har Statoil betalt omkring 25 millioner USD for å få tilgang til solprosjektet Apodi og selskapet som blir ansvarlig for prosjektgjennomføring.

Solprosjektet Apodi vil levere elektrisitet til rundt 160.000 husstander.

Relatert side