Statoil fullfører transaksjon i britisk lisens for Utgard-feltet

28. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

22. juni 2016 fullførte Statoil og JX Nippon sin tidligere kunngjorde transaksjon, der Statoil har overtatt JX Nippons eierandel på 45 % og operatørskapet for den britiske lisensen for Utgard-feltet.

Sleipner-feltet
Øyvind Hagen / Statoil
Sleipner-feltet i Nordsjøen

Gjennom denne transaksjonen har Statoil nå 100 % eierandel i lisens P312 på britisk sokkel, som sammen med lisens PL046 på norsk sokkel utgjør Utgard-feltet. Statoil har tidligere overtatt eierandeler i P312 fra First Oil i oktober 2015 og Talisman Sinopec i desember 2015. Statoil er operatør i PL046 med 62 prosent eierandel.

Endelig investeringsbeslutning for Utgard planlegges før utgangen av 2016, med produksjonsstart i 2020.

Relaterte sider