Stålkutt på Johan Sverdrup

15. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Mandag 15 februar 2016 startet Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund, maskinen som skal skjære opp stålet til boreplattformen på Johan Sverdrup.

– Dette markerer starten på byggingen av boreplattformen på Johan Sverdrup ved Aibels verft i Haugesund. Aibel fikk kontrakten for bygging av boreplattformen for omtrent et år siden. Vi har jobbet lenge med planlegging og prosjektering, og det føles bra at vi er i gang med byggingen av det første av fire plattformdekk i Johan Sverdrup-prosjektet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet i Statoil.

– I 2016 jobber over 14.000 personer daglig med Johan Sverdrup. 1000 av dem jobber for Aibel i Norge. Vi ser nå effekten av at norsk industri har vært konkurransedyktige og har vunnet mange av hovedkontraktene og utstyrsleveransene på Johan Sverdrup. Vi er avhengige av alle for å kunne levere prosjektet til avtalt tid, med riktig kvalitet, og viktigst av alt, uten HMS-hendelser, sier Digre.

Kontrakten for å bygge plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup ble tildelt Aibel i februar 2015. Prosjekteringen av boreplattformdekket gjennomføres på Aibels kontor i Asker, hvor Statoils prosjektteam også er lokalisert.

Boreplattformdekket vil veie anslagsvis 22.500 tonn og består av tre moduler  der den ene bygges ved verftet i Haugesund, en ved verftet Deeline i Thailand og en ved Nymos verft i Grimstad. Modulene skal sammenstilles ved Aibels verft i Haugesund høsten 2017, før plattformen installeres på feltet i 2018.

Sommeren 2015 ble forboringsrammene for brønnene installert på feltet. I mars 2016 starter boreriggen «Deepsea Atlantic» forboringen av brønnene på feltet.

– Boreplattformen er den mest komplekse plattformen på Johan Sverdrup og blir den første som skal i drift på feltsenteret allerede i slutten av 2018. Da starter vi arbeidet med å fase inn de forborede brønnene før vi starter produksjonen fra feltet på slutten av 2019, sier Digre.

Kostnadsutviklingen på Johan Sverdrup-prosjekter har vært positiv. Så langt har investeringsanslaget for første fase av utbyggingen blitt redusert med 12 prosent.

– Vi holder fremdriftsplanen i prosjektet, og har opplevd en positiv kostnadsutvikling. Det er enda tidlig i prosjektgjennomføringen. Nå handler det om å stå løpet helt ut, sier Digre.

Kjetel Digre
Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet i Statoil. (Foto: Øyvind Torjusen)