Statoil styrker sin stilling i lisens BM-S-8 i Brasil

12. juli 2017 07:00 CEST

Statoil ASA og Queiroz Galvão Exploração e Produção (“QGEP”) har undertegnet en avtale som innebærer at Statoil overtar QGEPs andel på 10 prosent i lisens BM-S-8 i Santos-bassenget i Brasil. Tilleggsandelen på 10 prosent øker Statoils operatørandel i lisensen fra 66 til 76 prosent. Det samlede vederlaget for transaksjonen er på 379 millioner USD.

Kart over Statoil-lisenser i Brasil

Lisens BM-S-8 omfatter en betydelig del av Carcará-funnet, som inneholder olje av høy kvalitet på rundt 30°API, og assosiert gass i et tykt reservoar med svært gode egenskaper. Statoil anslår at utvinnbare volumer i BM-S-8-lisensen er i størrelsesorden 700 til 1.300 millioner fat oljeekvivalenter (foe).

– Dette kjøpet er enda et uttrykk for vår tro på Brasil, som er et av Statoils kjerneområder. Det styrker også vår stilling i et funn i verdensklasse, som passer godt til vår kompetanse og kapasitet. Transaksjonen støtter vår strategi om å utnytte muligheter som har høy verdi og lave utslipp, sier Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.

Portrett - Anders Opedal
Anders Opedal, Statoils landsjef for Brasil.
(Foto: Harald Pettersen)

Denne transaksjonen er Statoils andre i lisens BM-S-8, og etterfølger avtalen som ble inngått i 2016 med Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) om å overta deres operatørandel på 66 prosent, i tillegg til at den styrker Statoils muligheter til å bli operatør for et samordnet Carcará-felt.

I likhet med 2016-transaksjonen blir halvparten av det samlede vederlaget betalt når transaksjonen avsluttes, og det gjenstående beløpet blir betalt når visse betingelser er oppfylt. Disse er delvis knyttet til lisenstildelingen, men hovedsakelig til den framtidige samordningen av Carcará-feltet.

 Transaksjonen sluttføres under forutsetning av at alminnelige forretningsvilkår er oppfylt, blant annet godkjenning fra partnere og myndigheter.

 

Statoils eiendeler utenfor kysten av Brasil:

 

Sted

Andel

Status

Peregrino

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Produksjonen i juni 2017 var på 65.365 fat per dag.

Reserver på 300-500 millioner fat olje.

Peregrino Fase II

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Bygging.

Produksjon fra 2020 på 60.000 fat per dag.

Reserver på ~255 millioner fat olje.

Lisens BM-C-33 (omfatter funnene Pão de Açúcar, Gavea og Seat)

Campos-bassenget

35 % (operatør)

Evaluering/utbygging.

Om lag 1 milliard foe i utvinnbare ressurser.

Lisens BM-S-8 (omfatter Carcará-funnet og leteprospekter)

Santos-bassenget

76 % (operatør)

Evaluering/utbygging, før samordning.

Om lag 700 til 1.300 millioner foe utvinnbare ressurser i Carcará-lisensen, pluss ytterligere letepotensial.

 

Ti leteblokker

Espírito Santo-bassenget

Seks der Statoil er operatør, fire der Petrobras er operatør

Leting.

 

Relaterte sider