Tester digital teknologi for mer effektiv energihandel

15. november 2017 07:47 CET | Sist endret 15. november 2017 13:22 CET
Foto fra trading-rom i London
Foto fra Statoils trading-rom i London. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

«Blockchain» høres kanskje kryptisk ut, men det er ikke noe mystisk ved hva denne teknologien kan tilby et selskap som gjør tusenvis av fysiske handelstransaksjoner hvert år.

Alle transaksjoner, enten det gjelder kapital, tjenester eller varer, behøver et system som sørger for sikker, transparent og effektiv overføring av eierskap. Slike systemer kan være basert på digitale plattformer, men mange er fremdeles «analoge» og papirbasert. Det ligger et stort potensial i å modernisere prosessene som ligger bak fysiske energihandelstransaksjoner. Blockchain-teknologi er et verktøy som kan utløse det potensialet.

– Vi har besluttet at vi skal være tidlig ute og samarbeide med en gruppe store energiselskaper, banker og handelshus om å bruke blockchain-teknologi for operasjonene bak handelstransaksjoner, sier Redwan Zeroual, Statoils prosjektleder i dette nye initiativet.

Etter at en handel er gjennomført, er det mye manuelt arbeid med å sørge for at pengene er i banken og varens eierskap overføres fra selger til kjøper. 

Bilde av Redwan Zeroual
Redwan Zeroual, Statoils prosjektleder i dette nye initiativet.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Prosessen er gammeldags og papirmengden er ganske stor, noe som fører til forsinkelser, høyere kostnader og større risiko.

– Ved å bruke ny teknologi kan vi få en mer effektiv prosess og bruke mer av tiden til våre operatører og kommersielt ansatte på verdiskapende aktiviteter, sier Zeroual.

Det nye selskapet har som mål å skape en sikker, blockchain- og sanntidsbasert digital plattform for å styre fysiske energitransaksjoner fra en handel inngås til endelig betaling. En slik plattform gir muligheter for å redusere administrativ driftsrisiko og kostnader ved fysisk energihandel, samt å øke stabiliteten og effektiviteten gjennom hele transaksjonsprosessen.

– Ser man gjennom mystikken som omgir blockchain-teknologien er målet enkelt og greit å gå bort fra den ineffektive, papirtunge prosessen og over på en plattform med sikre, smarte kontrakter og autentisert overføring av elektroniske dokumenter. Kort sagt, så kan digitalisering av handelstransaksjonene gi en raskere, billigere og sikrere prosess, sier Zeroual.

Planen er at konsortiet skal opprette et selskap i år, og at den nye plattformen skal være klar for den første transaksjonen mot slutten av 2018.

I tillegg til dette konkrete initiativet har Statoil et innovasjons-team i selskapet som ser på hvordan ny teknologi og nye forretningsmodeller kan utnyttes av selskapet. Det omfatter bruk av digitale teknologier, som for eksempel blockchain, i andre deler av Statoils virksomhet.

– Det vi ser er at blockchain kan brukes i energihandel, men også i andre deler av virksomheten vår, som for eksempel logistikk og systemer for distribuert energi, når vi utvider forretningsområdet Nye energiløsninger, sier Owen Williams, seniorrådgiver i Statoils innovasjonsenhet.

Blockchain kan fjerne behovet for dyre mellomledd og bidra til en sikrere informasjonsstrøm. Det vil redusere kostnadene betraktelig. Blockchain kan også løse saker som gjelder transparens eller autentisering ved å lage opprinnelsesbevis som kan brukes på mange av Statoils virksomhetsområder.

Relatert side

  • En blockchain er en offentlig regnskapsbok for alle krypterte transaksjoner. Den er utviklet for Bitcoin, og spres til stadig flere kommersielle bruksområder.
  • Fordelene ved digitale data er også en svakhet: når en digital fil er opprettet, er den lett å kopiere, endre og distribuere fritt. Men det er ikke alltid positivt, for eksempel når det gjelder finansielle transaksjoner. Blockchains er nyttige fordi de bruker kryptografi – avanserte kodeprogrammer – til å lage data du kan stole på.
  • Blockchains er en måte å sikre dataregistre eller databaser på, der alle data sikres med egne krypteringsnøkler. Bare noen med de rette digitale nøklene kan legge data inn i blockchain, eller endre informasjonen som allerede finnes der.
  • Digital valuta, som for eksempel bitcoin, bruker blockchains til å forhindre forfalskning og tyveri. Siden alle datamaskinene på nettet har en kopi av nøklene, er det ikke behov for en sentralbank.
  • Selskaper kan bruke blockchains til å lage et sikkert område for deling av data, eller til å garantere at dokumenter eller bevis er ekte. Det fører igjen til raskere, mer pålitelige transaksjoner, mindre identitetstyveri – og til og med muligheten til å kunne stemme trygt på internett.
  • Så, kort fortalt, blockchains er digitale data du kan stole på.