Tre brønner for prisen av én

26. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:14 CET
Snorre B-plattformen
De tre nye brønnene, C-2, C-3 og C-4, har økt produksjonen på Snorre B med 30 prosent. (Foto: Harald Pettersen - Statoil)

Gamle og delvis tapte slisser man hadde gitt opp å få ny produksjon fra, tvang fram nye løsninger for Snorre B. Det resulterte i tre brønner med snittpris på 170 millioner kroner, mot 490 som referansegrunnlag.

Boring og brønn (B&B) har nylig levert tre nye brønner på Snorre B i Nordsjøen, som bidrar godt til konsernmålet om «radikale endringer» for å redusere nullpunktsprisene (break even) for nye brønner.

De tre brønnene, C-2, C-3 og C-4, har økt produksjonen på Snorre B med 30 prosent.

– Vi anslår at prisen per fat for disse brønnene er betydelig under 10 dollar. Snorre B leverer nå en daglig produksjon på om lag 80 000 fat, og det er vi veldig fornøyde med. Vi har sammen med B&B funnet de rette boremålene for de brønnene vi har. Dette, sammen en forutsigbar og langsiktig boreplan som gir mulighet for optimalisering og effektivisering, er suksessfaktorer, sier Oddmund Rismyhr, fungerende sjef for Petek på Snorre.

Nye tanker – nye muligheter

– Vi hadde ikke fått til dette om ikke slissene var så dårlige i utgangspunktet. Det betød at vi måtte tenke nytt. C-3 hadde for eksempel en skade som førte til at vi benyttet oss av forenklet design på foringsrøret. Dermed ble det en kort og rask brønn, sier Johan Dahl, planleder i B&B.

Oppskriften på å ta ned kostnadene startet med standardisert og forenklet brønndesign; det var felles kompletteringsdesign for alle brønnene. Det ble også brukt samme borevæske, slik at den kunne gjenbrukes. Ved å gjennomføre de samme operasjonene i serie sparte de også mye tid og ressurser. Dermed kunne de gjennomføre alle faser; boring, nedre komplettering, øvre komplettering og juletresetting – tre ganger når de først satte i gang.

– Hvis vi bare borer én brønn, må vi leie inn utstyr og sende det i land igjen, og kompletteringsutstyr og borevæske som er til overs må inn til land når vi er ferdige. Her gjorde vi de samme operasjonene i tre omganger. Det sparer oss mye tid, fører til bedre ressursutnyttelse og det får kostnader og leieperioder ned. Vi sparer også mye på mobiliseringskostnader og logistikk.

Snorre B-plattformen
Kostnadene for de nye brønnene ble 168, 149 og 193 millioner kroner. Til sammenligning var snittprisen i perioden 2009 til 2013 490 millioner kroner. (Foto: Harald Pettersen)

– Samtidig opplever vi god læring fra brønn til brønn, som vi ser igjen i hvordan tidsbruken har gått ned på deloperasjonene underveis, sier Dahl.

Utnyttet godværssesongen

Planlederen framhever godt samarbeid mellom B&B og Petek, som blant annet gjorde at de kunne ta hensyn til vær i planleggingsarbeidet. Erfaringsmessig opplever de 35 prosent venting på vær de månedene av året værforholdene er mest krevende. Følgene av operasjon under dårlig vær er ofte store nedetidshendelser. Dette har de unngått og dermed lykkes ved første forsøk.

– Før ville man ha produksjon med en gang, derfor var det ikke tema å styre operasjonene etter været. Men vi ser at når vi legger en god plan, der vi tar hensyn til dette og tenker langsiktig, så får vi nå mer produksjon tidligere enn vi ellers ville fått. Om vi hadde gjort som i gamle dager ville vi ikke klart å levere mer enn to av disse tre brønnene, med det utgangspunktet vi hadde, sier Dahl.

Styrer mot perfekt

For boring og  brønn-miljøet på Snorre er det kun ett referansegrunnlag som gjelder.

– Vi ser kun på hvor nært vi klarer å komme «perfect well», sier Ilhan Løwen, boreoperasjonsleder i B&B.

Dette er summen av de beste deloperasjonene som er gjort på brønner tidligere, satt sammen til en fiktiv referansebrønn.

– Og vi har gjort det litt vanskelig for oss selv gjennom å inkludere referansebrønner helt tilbake til oppstarten av feltet i 2001, fortsetter han.

Perfect well-tidene for C-4, C-3 og C-2 var henholdsvis 49, 46 og 69 dager. Faktisk tidsbruk var 58, 58 og 91 dager. Kostnadene ble 168, 149 og 193 millioner kroner. Snittprisen i perioden 2009 til 2013 var 490 millioner kroner. 

Relatert side