Oppdatert vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling

20. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Det vises til melding 14. april 2016 kl. 07.34 om innkalling til ordinær generalforsamling i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE:STO) 11. mai 2016.

Vedlagt oppdatert sakkyndig redegjørelse datert 20. april 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12