Godt posisjonert for lavutslippssamfunnet

6. desember 2016 | Sist endret 8. desember 2016 13:38 CET
Konsernsjef Eldar Sætre på høstkonferansen
– Klimadebatten er fortsatt preget av ord, men for lite handling, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– I lavutslippssamfunnet trenger vi olje- og gassprodusenter som kan levere energi med lave kostnader og lave utslipp. Derfor blir norsk sokkel enda viktigere og mer attraktiv, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

I dag taler Sætre på Høstkonferansen 2016, som Statoil arrangerer i samarbeid med Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA).

To av FNs mål for bærekraftig utvikling adresserer konkret behovet for energi til alle, og behovet for å raskt iverksette tiltak for å bekjempe klimaendringene. For å nå disse målene kreves den største endringen vårt moderne energisystem noen gang har gjennomgått.

– Verden har mer fossile ressurser enn den kan brenne, og den globale energimiksen må endres. Hvis politiske ledere tar klimaendringene på alvor, må en dramatisk og rask reduksjon i bruken av kull være en hovedprioritering. Kull kan erstattes av en fortsatt vekst i ny fornybar energi og gass. Klimaet har ganske enkelt ikke råd til å se bort fra den umiddelbare og betydelige effekten som naturgass tilbyr, sier Sætre.

En kvalitetsportefølje

På verdensbasis øker etterspørselen etter olje fortsatt med om lag 1,5 prosent per år. For å nå ambisjonene fra Paris, må vi snart se toppunktet for etterspørselen.

De nærmere én milliard bilene som finnes i verden i dag forbruker rundt 25 prosent av den globale oljeproduksjonen. Innen 2040 må nesten alle nye biler ha nærmest null utslipp.

Bilde fra høstkonferansen
Direktør for IEA Dr. Fatih Birol presenterte hovedfunnene fra byråets rapport, World Energy Outlook 2016.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

I dag er denne andelen på 0,1 prosent. Med tunge kjøretøy, fly og skip vil overgangen ta lengre tid. I dag utgjør dette 25 prosent av etterspørselen etter olje, og andelen stiger. Etterspørselen innen petrokjemi ventes fortsatt å øke.

– I lavutslippssamfunnet vil det bety stadig mer hvordan olje og gass produseres, og hvilke fat som produseres. Vi trenger produsenter som kan levere energi til lave kostnader med lave utslipp. Å fjerne svært CO2-effektive fat bidrar lite til å redusere den globale etterspørselen etter olje – det gjør bare at etterspørselen blir møtt med ressurser med høyere kostnader og høyere utslipp, sier Sætre.

På norsk sokkel utgjør CO2-utslippene om lag halvparten av de gjennomsnittlige rapporterte utslippene globalt.

– Statoils ambisjon er å beholde sin globale lederrolle innenfor kostnadseffektiv og CO2-effektiv olje- og gassproduksjon. Sammen med resten av norsk industri skal vi kutte utslippene våre med nærmere fire millioner tonn CO2 innen 2030. Det tilsvarer utslippene fra sju av ti biler på norske veier. Dette vil ha reell påvirkning, sier Sætre.

Investerer i fornybar energi

Samtidig som Statoil vil fortsette å lete etter olje og gass som gir verdi for samfunnet, og som kan produseres med lave utslipp, investerer selskapet i ny fornybar energi.

Sætre ser på fornybare energikilder som et naturlig tillegg til Statoils portefølje, basert på industrielle, strategiske og økonomiske faktorer. Statoil er allerede vel etablert innen havvind, med prosjekter som har muligheter til å levere strøm til fem millioner hjem i Europa. Neste sommer skal Statoil installere verdens første flytende vindpark i Skottland.

– Statoil er et energiselskap, og fornybar energi er en del av vår kjernevirksomhet, sier Eldar Sætre.

Samarbeider for et lavutslippssamfunn

For å takle klimaendringene er det nødvendig med det største offentlig-private partnerskapet verden noen gang har sett. I dag er det teknologi, mer enn politisk handling, som driver overgangen til lavutslippssamfunnet. Ny og smart politikk er nødvendig for å lykkes.

– Klimadebatten er fortsatt preget av ord, men for lite handling. Uten et globalt perspektiv risikerer vi nasjonale tiltak med liten reell effekt, som reduserer muligheten til å nå våre felles mål. En effektiv pris på CO2-utslipp er det beste stedet å begynne, sammen med målrettede reguleringer og partnerskap, for at industrien kan gjøre industrielle investeringer i nye løsninger, sier Sætre.

  • I samarbeid med Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA), arrangerer Statoil Høstkonferansen i Oslo 6. desember.
  • Olje- og energiminister Tord Lien holder åpningstalen på konferansen.
  • Direktør for IEA Dr. Fatih Birol presenterer hovedfunnene fra byråets rapport, World Energy Outlook 2016, og tidligere administrasjonssekretær i FNs klimakonvensjon, Christiana Figueres, deltar på konferansen som hovedtaler.
  • I tillegg til disse topplederne og Eldar Sætre, vil vi høre fra noen unge røster som vil delta i energidebatten. 

Se også