Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse energi- og klimautfordringene. Men hva skiller oss fra andre? Hva brenner vi for? Og hvordan fungerer egentlig innovasjonene? Her i magasinet presenteres personene bak ideene—og historiene bak overskriftene.

Viser saker for

*Alle tall og fakta er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.