Meldepliktig handel

2. november 2017 10:10 CET

Følgende nærstående til en primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Alf Torstensen, nærstående til Siv Helen Rygh Torstensen, leder av konsernsjefens kontor i Statoil ASA har den 2. november 2017 solgt 300 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 166,60 kroner og vil etter salget eie 1212 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12