Meldepliktig handel

3. april 2018 20:56 CEST

Følgende primærinnsider i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Tim Dodson, konserndirektør i Statoil ASA har den 26. mars 2018 solgt 5000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 186,27 kroner. Tim Dodson har også solgt 2000 aksjer i Statoil ASA den 28. mars til en pris per aksje på 182,85 kroner og vil etter salgene eie 28 871 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.