Leverer utbyggingsplan og tildeler kontrakter for Johan Castberg

5. desember 2017 07:24 CET | Sist endret 5. desember 2017 07:41 CET
Johan Castberg feltillustrasjon

Statoil leverer i dag PUD (plan for utbygging og drift) for Johan Castberg-prosjektet på vegne av lisenspartnerskapet med Eni og Petoro. Flere hovedkontrakter tildeles også norsk industri.

– Dette er en stor dag. Endelig har vi lykkes med å realisere Johan Castberg-utbyggingen. Prosjektet blir sentralt i videreutviklingen av nordområdene, og vil skape betydelige verdier og ringvirkninger for Norge, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

 Investeringskostnadene for Johan Castberg blir ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Castberg-prosjektet til det største offshore olje og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017. Planlagt oppstart for feltet er 2022.

– Johan Castberg har bydd på utfordringer. Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag leverer vi en solid utbyggingsplan for et felt med halverte investeringskostnader og som vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet, sier Øvrum.

– Johan Castberg blir det sjette prosjektet som kommer i produksjon i Nord-Norge. Feltet vil være en viktig bærebjelke i videreutviklingen av olje og gassindustrien i Nord. Det vil også bli bygget ut infrastruktur i et nytt område på norsk sokkel. Av erfaring vet vi at dette vil skape nye utbyggingsmuligheter, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte felte er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

– Johan Castberg vil produsere i over 30 år, og den lange produksjonsfasen vil skape betydelige aktiviteter for norske leverandørselskaper og gi ringvirkninger i Nord-Norge, sier Nylund.

Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.
Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Relaterte sider og nedlastinger

Samtidig med overleveringen av PUD, signerer Statoil kontrakt både for undervanns-produksjonssystemet for Johan Castberg og EPma, eller prosjektering og innkjøpsledelse, begge med Aker Solutions AS. Kontraktene har en samlet verdi på omlag 4 milliarder NOK.

Johan Castberg er en stor undervannsutbygging, og denne kontrakten omfatter 30 brønner, 10 havbunnsrammer og to satelittstrukturer.

-Det er gledelig å se at norske leverandører nok en gang demonstrerer konkurransekraft og skal spille en sentral rolle i utbyggingen av Johan Castberg. Nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk, sier Øvrum.

Statoil signerer også i dag på vegne av partnerne i Snorre-lisensen Letter of Intent (LoI) med FMC Kongsberg Subsea AS for undervanns-produksjonssystemet til Snorre Expansion Project (SEP). Intensjonsavtalen har en kontraktsverdi i underkant av 2 milliarder NOK og omfatter 6 havbunnsrammer og havbunnsproduksjonsutstyr til totalt 24 brønner.

* * *

Pressen inviteres til Melkøya i Hammerfest klokken 12.15 i Hammerfest hvor Torger Rød og Siri Espedal Kindem skal overlevere Johan Castberg-utbyggingsplan til Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Presse inviteres også til signering av kontrakt klokken 13.00 hos Aker Fornebuporten.  Konserndirektør Margareth Øvrum vil delta sammen med CEO Luis Araujo i Aker Solutions. Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av PUD.

Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50%), Eni (30%) og Petoro (20%).

  • Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer. Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.
  • Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.
  • Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.
  • Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.