Equinor ekspanderer innen energihandel og -tjenester gjennom kjøp av Danske Commodities

6. juli 2018 08:05 CEST
Henrik Lind (t.v.) og Tor Martin Anfinnsen
Henrik Lind (t.v.), konsernsjef for Danske Commodities, og Tor Martin Anfinnsen, direktør for Marketing & Supply i Equinor.
(Foto: Thomas Priskorn / PRISKORN)

Equinor har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i det danske energihandelsselskapet Danske Commodities (DC) for 400 millioner euro, med ytterligere betaling av mindre beløp som er avhengig av DCs resultater de neste årene. Dette oppkjøpet av et av Europas største selskaper innen kortsiktig energihandel, støtter Equinors utvikling mot å bli et bredt energiselskap. DC er også aktive innen kortsiktig gasshandel, og leverer tjenester til energimarkedet.

DC ble grunnlagt i 2004. Selskapet har hovedkontor i Aarhus, Danmark, og 284 ansatte. I 2017 handlet selskapet totalt 318 terrawattimer strøm i 37 land, noe som tilsvarer over det dobbelte av det årlige strømforbruket i Norge, og 389 terrawattimer gass i 18 land, noe som utgjør om lag en tredel av den samlede norske gassproduksjonen. Selskapet gjennomfører over 4000 handelstransaksjoner og behandler omkring 173 terrabyte data hver dag, og opererer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Transaksjonen støtter Equinors omstilling fra å være et oppstrøms olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap. Equinor fortsetter å bygge en solid industriell posisjon innen lønnsom fornybar energi, og forventer å bruke 15-20 % av sine investeringer på nye energiløsninger innen 2030. Transaksjonen vil gi både Equinor og DC muligheten til verdiskaping gjennom hele verdikjeden, og vil gi DC en partner som støtter selskapets vekstplaner.

– Danske Commodities sin handelsplattform og geografiske fotavtrykk vil støtte vår strategi ved å styrke DCs solide handelsposisjon innen strøm og gass. Deres suksess er et resultat av fleksibilitet, innovasjon og raske transaksjoner. Vi ser fram til å ønske deres talentfulle medarbeidere velkommen til Equinor-gruppen, sier Jens Økland, Equinors konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering.

– Denne transaksjonen vil styrke vår evne til verdiskaping fra eksisterende og framtidige egenproduksjon av fornybar energi, og støtter vårt mål om å vokse innen nye energiløsninger. Vi ser svært gode muligheter for å utvikle en felles forståelse av forskjellige nasjonale markeder i en verden der fornybar energi i økende grad vil bli utsatt for markedsrisiko, sier Irene Rummelhoff, Equinors konserndirektør for Nye energiløsninger.

Konsernsjef i Danske Commodities, Henrik Lind, vil fortsette å lede virksomheten i minst 12 måneder etter at transaksjonen er fullført. Toppledelsen vil fortsette for å beholde kontinuiteten for kunder, ansatte og motparter.

– Under Equinors eierskap vil Danske Commodities dra nytte av en sterkere finansiell posisjon, og en portefølje av gass og fornybar virksomhet på tvers av Europa som kan optimaliseres i det kortsiktige, dynamiske markedet, og gi oss flere handelsmuligheter. Vi vil få en eier med store ambisjoner innen fornybar energi, som kan videreutvikle vår evne til å styrke vår virksomhet og gjøre investeringer, og som har verdier og medarbeidere som passer oss godt, sier Lind.

Fullføring av transaksjonen er avhengig av at visse vilkår oppfylles, deriblant Europakommisjonens godkjenning.

Relaterte sider og nedlastinger