Valg til Statoils styre

6. juni 2017

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har i møte 6. juni 2017 valgt Jon Erik Reinhardsen som ny styreleder.

Styrets leder Øystein Løseth hadde på forhånd meddelt valgkomiteen at han ikke ønsket å stille til gjenvalg, da han ønsker å gå tilbake til en mer operativ karriere.

Roy Franklin ble gjenvalgt som styrets nestleder og Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Maria Johanna Oudeman og Jeroen van der Veer som aksjonærvalgte styremedlemmer.

Jon Erik Reinhardsen har siden 2008 vært konsernsjef i Petroleum Geo-Services (PGS). Reinhardsen vil forlate sin stilling i PGS med virkning fra 31. august 2017. Han er valgt som styreleder i Statoil fra og med 1. september 2017 og frem til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2018. 

jon-erik-reinhardsen-1-1.jpg
Jon Erik Reinhardsen

Bedriftsforsamlingen støttet at styrets nestleder Roy Franklin vil fungere som styrets leder i en overgangsperiode fra 1. juli, når Løseth trer ut av styret, og frem til og med 31. august.

Gjenvalget av Roy Franklin, Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Maria Johanna Oudeman og Jeroen van der Veer fra 1. juli 2017, med virkning frem til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2018. Alle kandidatene ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Bedriftsforsamlingen har videre gjenvalgt Ingrid Di Valerio og Stig Lægreid som ansattvalgte medlemmer av styret i Statoil ASA. Per Martin Labråthen ble valgt som nytt ansattvalgt medlem av styret. Som varamedlemmer for de ansattvalgte i styret er følgende personer valgt i prioritert rekkefølge: Hans Einar Haldorsen, Per Steinar Stamnes og Jorunn Birkeland.

Valget av ansattvalgte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 8. juni 2017 og gjelder frem til neste ordinære valg av styrets ansattvalgte medlemmer i 2019.

Kontaktpersoner:

  • Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen,
    +47 918 01 791.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Nedlastinger