Verdien av Johan Sverdrup styrkes ytterligere

7. februar 2018 07:26 CET | Sist endret 8. februar 2018 11:34 CET
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet
Illustrasjon av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Illustrasjon: TRY)

God kvalitet i prosjektgjennomføring, høy boreeffektivitet og ytterligere modning av ressursgrunnlaget gjør at Statoil og Johan Sverdrup-partnerne øker verdien på feltet ytterligere.

Johan Sverdrup-utbyggingen nærmer seg 70% fullført. Den er i henhold til plan og investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling.

Nytt estimat for første fase er beregnet til 88 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs), en reduksjon på 35 milliarder kroner tilsvarende nærmere 30 prosent siden plan for utbygging og drift ble godkjent av norske myndigheter i august 2015.

Nullpunktspris/break-even for første fase av Johan Sverdrup prosjektet er nå under 15 US dollar per fat.

– Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse som fortsetter å levere. Det er høy kvalitet i prosjektgjennomføringen som gjør at kostnadene reduseres samt at ressursgrunnlaget går opp. Utbyggingen har blitt mer lønnsomt for både partnere og samfunnet. Forbedringene skyldes et godt samspill mellom Statoil, partnere og leverandører, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

– Johan Sverdrup høster også av forbedringsarbeidet til Statoil innen boring og brønn. Vi har levert flere brønner enn planlagt, mer enn ett år foran plan, som har bidratt betydelig til prosjektets kostnadsreduksjoner. Brønnene gir oss robusthet i feltets produksjonsplaner og har bidratt til å styrke kunnskapen om reservoaret. Det gjør at vi nå ytterligere kan øke ressursanslaget for Johan Sverdrup, fortsetter Øvrum.

Portrett - Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.
Portrett av Kjetel Digre
Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Statoil.

Ressursanslaget for feltet oppjusteres til 2.1-3.1 milliarder fat oljeekvivalenter. Ved godkjenning av plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup var ressursestimatet 1.7-3.0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser og plan for utbygging og drift for andre fase skal leveres til norske myndigheter i andre halvdel av 2018. Videre modning har redusert estimatet for investeringskostnader for andre fase til under 45 milliarder kroner.

Med dette har nullpunktsprisen/break-even for fullfeltutvikling av Johan Sverdrup prosjektet blitt redusert til under 20 US dollar per fat.

– Standardisering av utstyrspakker, kopiering av gode løsninger, og det å gjøre ting riktig første gang i samarbeid med leverandørene har vært en del av nøkkelen i første fase av Johan Sverdrup. Nå bygger vi videre på dette i andre fase av prosjektet, som vi nå ser resultater fra, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Statoil.

Forenklet drift- og vedlikeholdsløsninger, sammen med økt bruk av digitale løsninger og automatisering hvor dette er relevant på tvers av feltet, har også bidratt med å redusere estimerte årlige driftskostnader med nærmere 1 milliard kroner eller omkring 30 prosent siden plan for utbygging og drift for første fase ble godkjent i august 2015.

– Johan Sverdrup med sin levetid på mer enn 50 år gir oss en unik anledning for å tenke stort og nytt i forhold til nye løsninger. Mye av dette – som for eksempel sensorer som måler tilstanden til viktig utstyr, eller fiberoptisk monitorering av reservoaret – er teknologi som tas i bruk fra dag én. Men det handler også om å legge til rette for framtidige løsninger som kan ytterligere forbedre sikkerheten, effektiviteten og verdien av feltet over tid, avslutter Digre.

  • Johan Sverdrup er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel.
  • Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2.1 – 3.1 milliarder fat oljeekvivalenter, blir det et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Konseptvalg for andre fase ble gjort i 2017 og består av en ekstra prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og havbunnssystemer for produksjon og injeksjon. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018.
  • Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
  • Andre fase ventes å starte opp i 2022, med full feltproduksjon anslått til 660.000 fat olje per dag. Platåproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon.
  • PARTNERE: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, AkerBP: 11,5733 % og Maersk Oil: 8,44 %.

Relaterte sider og nedlastinger