Siste turbin installert i Dudgeon vindpark

7. september 2017 09:00 CEST | Sist endret 22. desember 2020 13:49 CET
Foto fra installasjon på Dudgeon
De 67 turbinene på Dudgeon-feltet kan forsyne 410.000 britiske husholdninger med strøm. (Alle foto: Ole Jørgen Bratland)

Denne uka ble den siste av de 67 vindturbinene installert på Dudgeon-feltet og nå produserer alle sammen strøm. I løpet av oktober skal vindparken levere strøm til 410.000 hjem i England.

32 kilometer fra land, utenfor kysten av Norfolk i England, har vindparken gradvis vokst fram siden den første turbinen ble installert på begynnelsen av året. Vindparken ble ferdigstilt til avtalt tid og foran budsjett, som ble satt til 1,5 billion GBP da investeringsbeslutningen ble tatt i 2014.

De første husstandene fikk levert strøm allerede i begynnelsen av februar, siden har turbin etter turbin startet opp.

Når Dudgeon kommer i full produksjon senere i år, vil Statoil levere strøm til rundt én million briter fra sine havvindprosjekter.

– Det er fantastisk å markere at alle turbinene er på plass, og at operasjonene i havet har vært utført uten alvorlige hendelser. Effektiviteten under installasjon og ferdigstillelse har vært meget god, og jeg er fornøyd med at vi nå produserer, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring,  Margareth Øvrum.

Bygger på Statoils kompetanse

– Dudgeon offshore vindpark er endel av Statoils strategi om å gradvis komplementere olje- og gassporteføljen med lønnsom fornybar energi. Havvind har vært et naturlig sted å begynne fordi vi kan bygge på vår marine kompetanse, erfaring med komplekse prosjekter og leverandørkjede. Med Dudgeon i full produksjon er Statoil på god vei mot å forsyne over 1 million husstander i Europa med fornybar elektrisitet, sier Irene Rummelhoff, direktør for Nye energiløsninger i Statoil.

Havvindparken skal driftes fra Statoils kontor i Great Yarmouth. Sheringham Shoal offshore vindpark som ligger 20 km vest for Dudgeon, driftes fra Egmere.

Mange løft

Dudgeon-prosjektet stod for en rekordtidlig start på marinesesongen 2017. Allerede 2. januar mobiliserte løftefartøyet Sea Challenger i Hull i England, og hentet om bord de første fire tårnene, de første fire nacellene og de første 12 rotorbladene for å installere dem på feltet.

Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
Portrett - Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, direktør for Nye energiløsninger i Statoil.
  • De 67 turbinene på Dudgeon-feltet er hver på 6 MW og kan forsyne 410 000 britiske husholdninger med strøm.
  • Dudgeon-banken ligger 40 kilometer fra land, utenfor kysten av Norfolk i England.
  • Over 40 prosent av verdiskapningen i Dudgeon-prosjektet er fra lokale leverandører.
  • Dudgeon skaper om lag 70 arbeidsplasser i England – i 25 år framover.
  • Statoil er operatør med 35% eierandel. Statkraft og Masdar er partnere med henholdsvis 30% og 35% hver.

Siden den gang har løftefartøyet kommet til land 17 ganger for å plukke opp nye turbindeler til feltet. Jevnt og trutt har turbin for turbin blitt intalert: Først sette tårnet på plass på fundamentet, så sette på nacellen og til slutt de tre bladene. Fire turbiner om gangen.  På det raskeste er turbiner installert på under 18 timer, og de har vært på nett og produsert strøm dagen etterpå.

For hver turbin er det mange løft. Først er de tre delene til tårnene satt sammen på land, så er tårn, nacelle og blader løftet om bord på Sea Challenger – som igjen har installert dem i havet. 335 tungløft i havet og like mange ved kai, i tillegg til sammenstilling av tårn på land.

I tillegg til Dudgeon er Statoil operatør for Sheringham Shoal havvindpark Statoil i UK, som har forsynt rundt 200.000 husstander med elektrisitet siden 2012. Verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, kommer i produksjon i løpet av 2017. I tillegg har Statoil en eierandel på 50% i havvindparken Arkona utenfor kysten av Tyskland, som kommer i produksjon fra 2019.

Relaterte sider og nedlastinger