Equinor tar ledende rolle i FNs partnerskap for bærekraftig hav

8. juni 2018 11:00 CEST | Sist endret 8. juni 2018 12:11 CEST
Havvindparken Dudgeon
Dronebilde av Dudgeon. (Foto: Jan Arne Wold - Woldcam / Equinor ASA)

På verdens havdag, 8. juni, trapper Equinor opp sin rolle i arbeidet for å sikre langsiktig friske hav. Equinor er en av grunnleggerne av FNs Global Compacts handlingsplan for bærekraftig havvirksomhet. Handlingsplattformen lanseres i dag ved FNs hovedkvarter i New York.

– Equinor leverer energi til millioner av mennesker hver dag fra vår offshorevirksomhet globalt. Som en av verdens største olje- og gassoperatører til havs og en innovatør innen havvind, utgjør et bærekraftig hav kjernen av vår virksomhet og strategi. Vi er stolte over å være en del av ledelsen i FNs Global Compacts handlingsplattform for bærekraftige hav, sier Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Equinor.

– Å ta vare på havene er en selvfølge for oss. Med vår bakgrunn fra Norge, en av verdens ledende havøkonomier, anerkjenner vi at havet er vår største felles ressurs. Vi inspireres av FNs bærekraftsmål når vi setter retning for Equinor, og vi ser fram til å inngå nye samarbeid for å sikre en bærekraftig utvikling av havet, sier Sverdrup.

Equinor har vært en del av FNs Global Compact siden initiativet ble etablert i 2000.  Handlingsplanen for bærekraftig hav er et treårig globalt program der bedrifter, sivilsamfunn, FN og regjeringer arbeider sammen for å fremme havøkonomi og bærekraftig utvikling.

Bjørn Otto Sverdrup
Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Dette partnerskapet er en unik mulighet til å samarbeide om å utvikle innovative løsninger for å støtte FNs agenda for bærekraftig utvikling. Equinors forpliktelse til langsiktig bærekraftig verdiskapning er i samsvar med prinsippene i FNs Global Compact, sier Sverdrup.

Norske myndigheter er en aktiv støttespiller av partnerskapet, og arbeidet som nå påbegynnes skal resultere i rammer for lederskap med vektlegging av vekst, innovasjon og bærekraft for havvirksomhet, der hensikten er å øke selskapenes forpliktelser og leveranser på dette viktige området.

Programmet er en del av en bredere portefølje av handlingsplaner innført av FNs Global Compact for å bidra til FNs agenda for bærekraftig utvikling mot 2030 og de 17 globale bærekraftsmålene. Equinor deltar også i handlingsplanen Pathways to Low-Carbon and Resilient Development, for å fortsette og styrke selskapets bidrag til å løse klimautfordringen.

  • Utvikle rammer for ledelse for de globale bærekraftsmålene og havvirksomhet innen hav, sjø og marine ressurser.
  • Inspirere til samarbeid og lokale tiltak: Utvide eksisterende vellykkede samarbeid på nasjonalt nivå og utvikle innovative løsninger for å fremme iverksettingen av de globale bærekraftsmålene gjennom havbærekraft.
  • Bidra som interessent og i offentlig politikk: Utforme verktøykasser for å fremme politikk for kritiske temaer.
  • Kartlegge og samle inn nye data: Kartlegge innvirkning på industrinivå på bærekraftig havutvikling.

 

Relaterte sider