Meldepliktig handel

10. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Følgende primærinsidere har 9. mai 2016 anskaffet aksjer i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) til kurs NOK 136,38 i forbindelse med selskapets langtids insentivordning.

Langtids insentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler. 

Name

New total 

Statoil 

share 

holding

LTI

allocation

2016

Bacher Lars Christian

23 896

1470

Dodson Timothy *

31 458

1544

Gjærum Reidar

26 772

890

Hegge, Hans Jakob

26 063

1743

Hovden Magne Andre

14 021

848

Klouman Hans Henrik

28 090

1577

Knight John Nicholas

100 501

12936

Mathieu Philippe François

10 771

674

Nylund, Arne Sigve

10 863

1602

Opedal Anders

16 085

1329

Reitan, Torgrim

31 053

1618

Rummelhoff, Irene

19 719

1724

Skeie Svein

23 308

743

Sætre Eldar

44 852

4149

Økland, Jens

13 383

1997

Øvrum Margareth

46 249

1601

 

 
* I tillegg har følgende primærinnsider i Statoil ASA har solgt aksjer i Statoil ASA:

Tim Dodson, konserndirektør i Statoil ASA har den 9. mai 2016 solgt 4.000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 133,6 kroner og vil etter salget eie 27.458 aksjer i Statoil ASA (inkludert aksjene tildelt i forbindelse med selskapets langtids insentivordning).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12