Norges største oljerør er nå på plass

10. september 2018 08:00 CEST
Saipem Castorone på Johan Sverdrup-feltet
Saipem Castorone på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Bo B. Randulff / Roar Lindefjeld / Equinor ASA)

Norges største og lengste oljerør ble sist uke lagt ferdig fram til Johan Sverdrup-feltet av fartøyet Saipem Castorone.

Den siste rørbiten av det som nå er Norges største og lengste oljerør, ble i slutten av sist uke lagt fram til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Rørledningen med en diameter på hele 36 tommer, strekker seg hele 283 km fra oljeterminalen på Mongstad fram til gigantfeltet ute i Nordsjøen.

– Vi har sammen med leverandør Saipem lykkes med å legge oljerøret til Johan Sverdrup uten alvorlige hendelser. Det har vært en stor operasjon som på det meste har involvert mer enn 600 personer, som har sveiset sammen over 23.000 rørbiter til det som nå er Norges største og lengste oljerør, sier Geir Bjaanes, ansvarlig for undervannsaktiviteter, strøm og rørledninger i Johan Sverdrup-prosjektet.

– Oljerøret er en sentral brikke i Johan Sverdrup-puslespillet.  Når Johan Sverdrup-feltet produserer for fullt vil 660.000 fat olje til en verdi av mer enn 350 millioner kroner hver dag strømme daglig inn til Mongstad, sier Bjaanes.

Fartøyet Saipem Castorone begynte arbeidet med å legge oljerøret fra Mongstad sent i april i år. Deretter ble røret lagt ut gjennom Fensfjorden før fartøyet satte kursen mot Johan Sverdrup-feltet.

Med oljerøret installert gjør Saipem Castorone seg nå klar til å legge den 156 km-lange gassrørledningen, som etter planen skal legges fra Johan Sverdrup-feltet fram til Statpipe hvor gassen fra feltet etter hvert vil bli videresendt til Kårstø. Rørleggingsoperasjonene vil etter planen være ferdig i løpet av høsten.

– Vi har planlagt disse operasjonene i flere år sammen med Saipem. Vi har respekt for størrelsen på oppgaven med flere måneder i havet med en betydelig installasjonsjobb. Vi skal følge de grundige planene vi har lagt og opprettholde vårt høye fokus på HMS, helt til også gassrøret er på plass, sier Tor Kåre Egelandsdal, ansvarlig for rørleggingsinstallasjonen og kontrakten med Saipem.

Når rørleggingsoperasjonene er ferdigstilt vil installasjonskampanjen på Johan Sverdrup-feltet i 2018 være over. Med tre understell, to plattformdekk, en bro, over 400 km totalt med rørledninger, og 200 km med kraftkabler, anses 2018 kampanjen for å være den mest hektiske noensinne for et prosjekt på norsk sokkel. I 2019 gjenstår de to siste plattformdekkene og gjenværende broer som skal installeres før oppstart av første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, noe som etter planen skal skje i november neste år.

Relaterte sider og nedlastinger

 • Største oljerør på norsk sokkel, både i diameter (36 tommer) og lengde (283 km).
 • 36.000 rørlengder som totalt utgjør nærmere 440 kilometer med rør (oljerør på 283 km; gassrør på 156 km)
 • Veier 230.000 tonn i rent stål (360.000 tonn med korrosjons beskyttelse og betong)
  – Tilsvarer vekten av 33 Eiffeltårn
 • Oljerøret er 36 tommer i diameter, gassrøret er på 18 tommer.
 • Oljerøret ligger 537 meter under havoverflaten på det dypeste.
 • Saipem Castorone (rørinstallasjonsfartøy): 330 meter langt, og opptil 702 mennesker om bord.
 • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede utvinnbare ressurser på 2.7 milliarder fat oljeekvivalenter (med et spenn på mellom 2.2-3.2 milliarder fat oljeekvivalenter) er Johan Sverdrup et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
 • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase forventes å starte opp i november 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
 • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere opp mot 660.000 fat olje per dag, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for utbygging og drift (PUD) for andre fase ble overlevert myndighetene 27 august 2018.
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.