Meldepliktig handel

11. mai 2018 15:07 CEST

Følgende primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:


Gemetchu Hika, styresekretær i Statoil ASA, har den 11. mai 2018 solgt 800 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 215,70 kroner og vil etter salget eie 954 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12