Investerer i Askeladd

12. mars 2018 11:00 CET
Melkøya-anlegget
LNG-anegget på Melkøya. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil og partnerne har besluttet å investere drøyt fem milliarder kroner i den videre utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet, noe som tilfører nye volumer til LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. Utbyggingen av Askeladd er del to av den fasede Snøhvit-utbyggingen.

Askeladd-utbyggingen bidrar med 21 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til Hammerfest LNG, og etter planen skal produksjonen starte opp mot slutten av 2020.

– Dette er neste skritt på veien i utviklingen av Snøhvit. Askeladd forlenger platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg fram til 2023 og er en lønnsom investering som bidrar til å sikre både arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen. Det sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Men perspektivet for Snøhvit og Hammerfest LNG er mye lengre:

– Snøhvit-lisensen inneholder nok gass til å opprettholde produksjonen til etter 2050, så Hammerfest LNG vil være arbeidsplass for mange mennesker i mange år framover, sier Per Henry Gonsholt som er fungerende fabrikksjef ved Hammerfest LNG.  Nå jobber over 400 personer ved anlegget.

Askeladd bygges ut med tre brønner i to nye havbunnsrammer som har ledig plass til flere brønner i framtiden. I tillegg skal det installeres infrastruktur for å knytte Askeladd-utbyggingen opp mot det eksisterende Snøhvit feltanlegg.

Portrett av Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Per Henry Gonsholt
Per Henry Gonsholt, fungerende fabrikksjef ved Hammerfest LNG.
Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, områdedirektør i drift nord.

Den fasede utviklingen av Snøhvit ble dekket i plan for utbygging og drift av Snøhvit, som ble godkjent av myndighetene i 2002. Partnerskapet har allerede startet arbeidet med de kommende steg i utviklingen av Snøhvit.

– Driften av Hammerfest LNG på Melkøya forutsetter at nye, lønnsomme volumer blir faset inn til rett tid i årene fram mot 2050. Det gir også et godt bilde på langsiktigheten i næringen vår, og anlegget vil skape attraktive arbeidsplasser for ungdommer i olje- og gassnæringen langt inn i framtiden, sier områdedirektør i drift nord, Siri Espedal Kindem.

Utbyggingen av Snøhvit-feltet og det tilhørende LNG-anlegget på Melkøya har gitt store ringvirkninger for Hammerfest. Blant annet har kommunen mottatt nær to milliarder kroner i eiendomsskatt i de ti årene Hammerfest LNG har vært i produksjon.

Utbyggingen av Askeladd vil bidra til økt aktivitet ved Polarbase i prosjektperioden, og Aker Solutions er tildelt kontrakten for de to havbunnsrammene. Ytterligere kontrakter blir tildelt i de følgende månedene.

Relaterte sider og nedlastinger

Illustrasjon av Askeladd
  • Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet og den første større utbyggingen på norsk sokkel der hele produksjonsanlegget til havs er plassert på havbunnen, mellom 250 og 345 meter under havoverflaten.
  • På LNG-fabrikken på Melkøya separeres brønnstrømmen og naturgassen kjøles ned til minus 162 grader før den fraktes med skip til markedet.
  • Hammerfest LNG er verdens mest energieffektive LNG-anlegg blant annet fordi det er designet til å benytte det naturlig kalde sjøvannet som kjølemedium. I tillegg fanges og lagres CO2 fra brønnstrømmen.
  • Partnerskap: Statoil (operatør) 36,79%, Petoro 30%, Total 18,40%, Neptune Energy Norge 12,00% og DEA Norge AS 2,81%.