Statoil tildeler langsiktige subsea-avtaler på norsk sokkel

14. desember 2017 07:22 CET | Sist endret 15. november 2021 10:28 CET
Picture of the Åsgard Subsea installation

Statoil tildeler nye rammeavtaler til Aker Solutions, TechnipFMC og OneSubsea for subsea vedlikehold. Kontraktene har en samlet estimert verdi på over 8 milliarder kroner og varighet til 2023. I tillegg omfatter avtalene opsjoner på totalt 20 år. Estimert total verdi vil være i størrelsesorden 40 milliarder kroner dersom alle opsjoner med antatt arbeidsomfang blir utøvd.

– Vi har inngått langsiktige avtaler som varer i 25 år med alle opsjoner inkludert. Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss. Forhandlingene har vært konstruktive og vi har blitt enige om avtaler med forenklede krav. Vi har etablert et godt utgangspunkt for å kunne samarbeide sikkert og effektivt om våre subsea-brønner på norsk sokkel fremover, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

De nye avtalene gjelder Statoil-opererte subsea-brønner på norsk sokkel med utstyr fra de nevnte leverandørene og inkluderer vedlikehold av utstyr tilhørende mer enn 500 brønner. Tallene inkluderer planlagte brønner på feltutbyggingene Johan Castberg og Snorre Expansion Project.

– Produksjon fra subsea-brønner utgjør en betydelig andel av Statoils totale volumer fra norsk sokkel. De nye rammeavtalene er derfor viktige for å oppnå et bærekraftig kostnadsnivå og en langsiktig produksjon. Avtalene gir oss et godt grunnlag for å fortsette det tette samarbeidet knyttet til ytterligere effektivisering, digitalisering og teknologiutvikling innen subsea-markedet, sier direktør for driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.
Portrett av Kjetil Hove
Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

Kontraktene gjelder subsea vedlikehold og tilleggsutstyr til norsk sokkel, med arbeid både offshore og onshore. Avtalene gjelder fra 1.mars 2018 med en fast varighet på fem år og inneholder fem fire-års-opsjoner.

Mesteparten av vedlikeholdsarbeidet vil bli utført på Ågotnes-basen utenfor Bergen, i tillegg til Polarbase i Hammerfest.

Pressen inviteres til Statoil Sandsli (Sandslivegen 90) kl 12:00 for pressekonferanse med Statoil og leverandørene. Oppmøte i hovedinngangen Statoil Sandsli.

Spørsmål og påmelding til pressekonferanse til Eskil Eriksen: e.mail eseri@statoil.com telefon 95882534.