Nå legges kraftkabelen til olje- og gassfeltet med et av verdens laveste CO2-utslipp

14. mai 2018 07:10 CEST | Sist endret 14. mai 2018 12:01 CEST
Installasjonsfartøyet NKT Victoria
Installasjonsfartøyet NKT Victoria ved Haugsneset nær Kårstø. (Foto: Øyvind Gravås - Woldcam / Statoil)

Sist uke startet leggingen av kabelen som skal forsyne Johan Sverdrup med kraft fra land. Dette gjør at gigantfeltet vil være blant olje- og gassfeltene med lavest karbonutslipp i verden.

På onsdag sist uke startet inntrekkingen av kraftkablene fra installasjonsfartøyet NKT Victoria til Haugsneset ved Kårstø, hvor omformerstasjonen til Johan Sverdrup står.

Innen utgangen av mai vil fartøyet legge nærmere 200 km med kraftkabler ut til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Samtidig legges en fiberoptisk kabel i parallell som vil sikre god kommunikasjon og mulighet for å overvåke og, ved behov, styre deler av operasjonene på Johan Sverdrup-feltet fra land.

– Nå er vi i gang med å legge det som blir selve ‘livslinjen’ til Johan Sverdrup-feltet, som skal sørge for å holde feltet gående med strøm fra land i mer enn 50 år framover, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Kraftkablene vil bidra til å gjøre Johan Sverdrup til ett av de mest karboneffektive olje- og gassfeltene i verden. Utslippene fra Johan Sverdrup er estimert til kun 0,5 kg CO2 per fat, som er omtrent 20 ganger mindre enn gjennomsnittet på norsk sokkel, og 30 ganger mindre enn gjennomsnittet internasjonalt.

Trond Bokn
Trond Bokn
Geir Bjaanes
Geir Bjaanes

Dette gjør Johan Sverdrup til et nøkkelprosjekt for å nå Statoils mål om å redusere årlige CO2-utslipp med 3 millioner tonn innen 2030, sammenlignet med estimerte utslipp.

– Verden står ovenfor betydelige utfordringer framover, i forhold til å sikre tilgang til nok energi på en enda mer klimavennlig måte. Her vil Johan Sverdrup-feltet spille en viktig rolle. Feltet inneholder betydelige reserver og skal produsere store mengder energi med lavt CO2-utslipp de neste 50 årene, sier Bokn.

Utslippsbesparelsene fra Johan Sverdrup-feltet utgjør mer enn 400.000 tonn C02 i året, som tilsvarer utslippet fra 200.000 personbiler hvert år.

En rekke ytterligere tiltak er blitt gjennomført for å redusere utslipp fra Johan Sverdrup utbyggingen. Installasjonsfartøyet NKT Victoria er blitt bygget for å kunne bli forsynt med strøm mens den ligger til kai.

Den mobile boligriggen «Haven», som vil kobles opp til Johan Sverdrup feltsenteret i juni, har også blitt bygget om for å kunne ta i bruk kraft fra land. Og basert på dagens plan vil Johan Sverdrup forsynes med kraft fra land allerede fra og med høsten 2018, slik at selv under ferdigstillingsfasen vil feltets energibehov bli dekket av strøm.

– Vi har jobbet systematisk med mulighetene som løsningen med kraft fra land har gitt oss. Alt i alt har dette gjort at vi har kunnet redusere karbonutslippet fra Johan Sverdrup feltet til det minimale, sier Geir Bjaanes, ansvarlig for subsea, strøm og rørledninger for Johan Sverdrup-prosjektet.

– Men før den tid kommer, har vi nå en hektisk installasjonsperiode foran oss hvor vi etter planen skal legge nesten 10 km med kabler hver dag de neste tre ukene. Vi har brukt mye tid på forberedelser sammen med NKT, men det er nå det skjer – så sikkerhet og høy kvalitet i gjennomføringen må ha høyeste prioritet, sier Bjaanes.

Johan Sverdrup-kabelen er ventet å ankomme feltet i slutten av mai. Neste fase er å trekke kablene inn på stigerørsplattformen, hvor omformerstasjonen for første fase av utbyggingen er plassert. Deretter vil kablene sammenkobles, før klargjøring og testing av systemet begynner. Deretter vil anlegget for kraft fra land være klart til å forsyne Johan Sverdrup-feltet med strøm allerede fra høsten 2018.

Etter oppstart av andre fase av utbyggingen i 2022, vil Johan Sverdrup-feltet også tilrettelegge for kraft fra land til alle feltene på Utsirahøyden – inklusive feltene Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Ved bruk av kraft fra land, i stedet for gassturbiner, for å drifte Johan Sverdrup-feltet reduseres estimerte CO2 utslipp fra olje- og gassutvinning fra feltet med over 80 % til kun 0,5kg CO2 per fat. Estimerte utslippsbesparelser per år er mer enn 400.000 tonn CO2, som utgjør nærmere 20 millioner tonn CO2 i løpet av feltets levetid.
  • De andre feltene på Utsirahøyden som vil forsynes med kraft fra land etter oppstart av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen er Edvard Grieg (operatør: Lundin Norway), Gina Krog (operatør: Statoil), og Ivar Aasen (operatør: Aker BP).
  • Andre felt på norsk sokkel som forsynes eller vil forsynes med kraft fra land inkluderer Gjøa (operatør: Neptune Energy), Martin Linge (operatør: Statoil), Troll A (operatør: Statoil) og Valhall (operatør: Aker BP).
  • I første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen er ABB ansvarlig leverandør av det elektriske utstyret (HVDC) til omformerstasjonene på både Haugsneset og stigerørsplattformen. Aibel er ansvarlig leverandør for alt arbeid i forbindelse med bygging av omformerstasjonen på Haugsneset. NKT er ansvarlig for leveranse og installasjon av kraftkabler til Johan Sverdrup-feltet.
  • I andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen er Siemens tildelt kontrakt for å levere det elektriske anlegget (HVDC) til omformerstasjonene både på land og på Johan Sverdrups feltsenter.
  • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter, blir dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
  • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag når produksjonen er på topp, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase skal innleveres før september 2018.
  • PARTNERE: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Maersk Oil (et selskap i Total): 8,44 %.
Omformerstasjonen til Johan Sverdrup.
Installasjon av kraftkabler ved Haugsneset. (Foto: Øyvind Gravås - Woldcam / Statoil)