Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

15. desember 2016 | Sist endret 16. desember 2016 09:55 CET

 

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 22. september 2016 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for første kvartal 2016.

Det vises også til melding den 14.desember 2016 vedrørerende viderefordeling av aksjer til primærinnsidere under aksjespareprogrammet.

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for andre kvartal 2016 er angitt i den vedlagte oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-­12

Nedlastinger