Statoil tildelt nye letetillatelser

16. januar 2018 15:23 CET | Sist endret 16. januar 2018 15:55 CET
Boreriggen Transocean Spitsbergen
Boreriggen Transocean Spitsbergen. (Foto: Kenneth Engelsvold )

I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2017, er Statoil tilbudt andeler i 31 utvinningstillatelser på norsk sokkel, 17 av disse som operatør og 14 som partner.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er fornøyd med tildelingene i TFO-runden for 2017. Lisenser tildelt gjennom TFO-rundene gir tilgang til areal som kan gi viktige ressurser. Det så vi når vi i 2017 gjorde et betydelig funn i Norskehavet, Cape Vulture, i en lisens som ble tildelt ett år før funnet ble gjort i TFO 2015. TFO-rundene er viktig for å opprettholde leteaktiviteten i Norge. Nye funn behøves for å motvirke fallende produksjon i eksisterende felt på norsk sokkel, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

Omfanget av tildelingene er på nivå med TFO 2016 og 2015, som begge medførte en betydelig økning i Statoil’s lisensportefølje.

Årets tilbud omfatter tre forpliktelsesbrønner. To av disse brønnene er i Nordsjøen og en i Norskehavet.

Jez Averty
Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel.

I lisens PL921 i Nordsjøen skal en ved boring av Gladsheim prospektet teste om olje kan ha beveget seg østover fra Troll området. I PL942 i Norskehavet ønsker vi ved boring av Ørn prospektet å se om det er finnes nye ressurser som kan utvinnes via ved tilknytning til Norne-feltet. Statoil deltar også i boringen av en brønn i PL916 på Utsira høyden som vil bli operert av AkerBP.

– Vi har gjennom de tre siste årenes TFO tildelinger fornyet porteføljen vår med en rekke interessante prospekter. Dette gjør det mulig for oss å opprettholde og øke leteinnsatsen, og vi vil i år bore eller delta i 25-30 letebrønner på norsk sokkel. Dette er en økning fra de 19 vi gejnnomførte eller deltok i i 2017, sier Averty.

I TFO 2017 er Statoil tildelt nye utvinningstillatelser i alle tre provinser på norsk sokkel:

Relaterte sider